Zaštita životne sredine i održivi razvoj
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Zaštita životne sredine i održivi razvoj
Moje Užice
  • Usluge

  • Forme

  • Dokumenta

  • Mapa

  • Galerija

Odeljenje zaštite životne sredine i održivog razvoja obavlja:

  • upravne i druge poslove pri neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa, čije neposredno sprovođenje je povereno Gradu u oblasti zaštite životne sredine,
  • upravne i druge poslove u neposrednom sprovođenju gradskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, kao i poslovi koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zaštite životne sredine,
  • pripreme nacrta akata iz svog delokruga rada koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće
  • stručne, administrativne, tehničke i druge poslove poverene od strane Gradonačelnika, Načelnika i Gradskog veća
  • realizaciju Programa zaštite i unapređenja životne sredine
Pročitajte sve