Posle dve godine sednica Skupštine u Velikoj sali Gradske kuće
15/04/2022

Posle dve godine sednica Skupštine u Velikoj sali Gradske kuće

Za sredu 20. april sa početkom u 10 časova zakazana je 17. sednica Skupštine grada Užica. Na dnevnom redu je 36 tačaka, a posle gotovo dve godine sednica se održava u Velikoj sali Gradske kuće.

Podsetimo, zbog epidemiološke situacije zasedanja odbornika u aktuelnom sazivu lokalnog parlamenta odvijala su se u Narodnom pozorištu Užice.

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

1. IZVEŠTAJ O RADU ISTORIJSKOG ARHIVA UŽICE ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Istorijski arhiv. Predlagač: Gradsko veće
2. IZVEŠTAJ O RADU NARODNOG MUZEJA UŽICE ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Narodni muzej. Predlagač: Gradsko veće
3. IZVEŠTAJ O RADU NARODNOG POZORIŠTA UŽICE ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Narodno pozorište. Predlagač: Gradsko veće
4. IZVEŠTAJ O RADU NARODNE BIBLIOTEKE UŽICE ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Narodne biblioteke. Predlagač: Gradsko veće
5. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG KULTURNOG CENTRA UŽICE ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Gradski kulturni centar. Predlagač: Gradsko veće
6. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKE GALERIJE UŽICE ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Gradska galerija. Predlagač: Gradsko veće
7. IZVEŠTAJ O RADU REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAOVANJU UŽICE ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Predlagač: Gradsko veće
8. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE UŽICE ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Turistička organizacija Užice. Predlagač: Gradsko veće
9. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Turistička organizacija regije zapadna Srbija. Predlagač: Gradsko veće
10. IZVEŠTAJ O RADU USTANOVE DEČIJE ODMARALIŠTE ''ZLATIBOR'' ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Dečije odmaralište ''Zlatibor''. Predlagač: Gradsko veće
11. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG CENTRA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2021.GODINU
Stručna obrada: Gradski centar za usluge socijalne zaštite. Predlagač: Gradsko veće
12. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP „NISKOGRADNJA“ UŽICE ZA 2022. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj. Predlagač: Gradsko veće
13. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA GENERALNE REGULACIJE „SEVOJNO“ U UŽICU
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove
14. PREDLOG ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
15. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA JAVNIM I DRUGIM POVRŠINAMA
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
16. PREDLOG ODLUKE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE GRADA UŽICA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE BEZ NAKNADE NA KAT. PARCELAMA 18000 KO UŽICE I 19074 KO UŽICE, NA KOJIMA JE UPISANA JAVNA SVOJINA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
17. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM PO TRŽIŠNOJ CENI KATASTARSKE PARCELE 2072/3 KO LJUBANJE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
18. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM PO TRŽIŠNOJ CENI DELA KATASTARSKE PARCELE 2232 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
19. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM PO TRŽIŠNOJ CENI DELA KATASTARSKE PARCELE 1358 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
20. PREDLOG ODLUKE O PRENOSU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OŠ ''NADA MATIĆ''
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
21. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ISTORIJSKOM ARHIVU PROSTORA U KASARNI „IV PUK“ NA NEODREĐENO VREME BEZ NAKNADE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
22. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
23. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNOG MUZEJA UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
24. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
25. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU DIREKTORA JP „VELIKI PARK“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
26. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP „VELIKI PARK“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
27. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU DIREKTORA JKP „BIOKTOŠ“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
28. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP „BIOKTOŠ“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
29. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA GRADSKE GALERIJE UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
30. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA GRADSKE GALERIJE UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
31. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA GRADSKOG KULTURNOG CENTRA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
32. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
33. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA GRADSKOG CENTRA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
34. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PRVE OSNOVNE ŠKOLE ''KRALJA PETRA'' II
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
35. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU DVA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
36. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA FORMIRANJE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
Zapisnik sa 15. sednice Skupštine grada
Zapisnik sa 16. sednice Skupštine grada