Izmene i dopune PGR "Sevojno" za deo lokacije "Bojovića vodenica" u Sevojnu
28/11/2019

Izmene i dopune PGR “Sevojno” za deo lokacije “Bojovića vodenica” u Sevojnu

Izmene i dopune PGR “Sevojno” za deo lokacije “Bojovića vodenica” u Sevojnu urađeno je zbog usklađivanja planske dokumentacije u delu regulacije, namene prostora i odnosa prema javnom zemljištu. Planom  je stvaren planski osnova za:  unapređenje postojeće i nove regulacije uz uklapanje i kvalitetnije povezivanje sa okruženjem, svrsishodno i intenzivno korišćenje zemljišta, primereno lokalitetu na potezu između puta i reke, stvaranje uslova za rekonstrukciju i eventualnu dogradnju sa preciziranjem urbanističkih parametara, stvaranje uslova za izdavanje neophodnih dozvola,  usklađivanje realnih potreba i zahteva investitora sa mogućnostima lokacije i zaštita javnog interesa.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Izmene i dopune PGR "Sevojno" za deo lokacije "Bojovića vodenica" u Sevojnu
Tekstualni deo plana
Položaj lokacije sa područjem obuhvata izmene i dopune plana
Grafički deo plana
Položaj lokacije sa predlogom nove regulacije prema vodnom zemljištu
Grafički deo plana
Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Sevojno" za deo lokacije "Bojovića vodenica" u Sevojnu
Grafički deo plana
Postojeći način korišćenja zemljišta
Grafički deo plana
Planirana namena sa novom regulacijom prema vodnom zemljištu
Grafički deo plana