Објаве

Поновљени јавни позив за избеглице

20/01/2021
Поновљени јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију...
Више

Поновљени јавни позив за ИРЛ

20/01/2021
Поновљени јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за  на...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Гули-Гули“

15/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-32/20 Датум...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

15/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Број:    502-31/2020 ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12.став1. тачка 2)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – УСЛУГЕ РАДИО И ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

15/01/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-3/22021 Датум: 15.01.2...
Више

Урбанистички пројекат за изградњу монтажног стуба базне станице мобилне телефоније

25/12/2020
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат.парц.бр. 5325 КО Ужице за изградњу монтажног стуба базне станице мобилне т...
Више

Нацрт „Стратегија развоја социјалне заштите града Ужица 2021-2025.“

23/12/2020
Број: 55-551/20 Датум: 23.12.2020.године   Поштовани суграђани, Радна група коју су чинили представници/це локалне самоуправе као носио...
Више

Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2021. години

21/12/2020
На основу Закона о буџетском систему и Статута града Ужица, Градска управа за инфраструктуру и развој расписује   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦ...
Више

Jавнa презентацијa УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено-пословног објекта и базена на кат. парцели број 8186 КО Ужице

18/12/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Подела бесплатних садница белог јасена

17/12/2020
Град Ужице обавештава заинтересоване грађане да у петак, 18. децембра 2020. године, у периоду од 11 до 13 часова, испред Градског културног центра, мо...
Више