Објаве

Извођење радова на изградњи пешачке стазе на Доварју – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

27/10/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-241/21 Датум: 27.10.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Зако...
Више

Јавни увид поводом израде ПГР-a „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА  

22/10/2021
  Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњ...
Више

Путна инфраструктура у МЗ Севојно – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

21/10/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-236/21 Датум:20.10.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним наба...
Више

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

21/10/2021
Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу можете погледати ОВДЕ....
Више

Конкурс за доделу градских стипендија ученицима и студентима за школску 2021/2022. годину

20/10/2021
На основу члана 9 и 10. Правилника о стипендирању талентованих ученика и студената, број 67-4/20 од 15.10.2020. године, Комисија за стипендирање тален...
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “А1 Србија” доо

20/10/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-18/21 Датум...
Више

Обавештење носиоца пројекта “РАД-РАШО” ДОО

20/10/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ   VI Број:    502-31...
Више

Израда подлоге за клизалиште на тргу – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

18/10/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-229/21 Датум:18.10.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним...
Више

Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

18/10/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-233/21 Датум:18.10.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закон...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

15/10/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију VII број 111-28/21 11.10.2021. године УЖИЦЕ   ...
Више