Објаве

33 events have been carried out within this project

19/05/2020
RECOV info template you can download HERE....

Конкурс за избор најлепшег дворишта

18/05/2020
У складу са Програмом заштите и унапређења животне средине Града Ужица за 2020.годину, Град Ужице расписује,  НАГРАДНИ КОНКУРС за избор најлепшег дв...
Више

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике за сеоска туристичка домаћинства и објекте домаће радиности на подручју града Ужица у 2020. години.

18/05/2020
У складу са Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години, који је градоначелник гра...
Више

Обавештење о субвенцијама у пољопривреди

15/05/2020
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2020. годину, Град Ужи...
Више

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За изградњу објекта складишта на кат. парцели 4285 КО Севојно,у Севојну, град Ужице

15/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За реконструкцију и доградњу станице за снадбевање моторних возила горивом на кат. парцелама број 4235, 4246/2, 4246/29 и 4246/3, све КО Севојно

15/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцеле бр.8180/2 КО Ужице

15/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у ГО Севојно

15/05/2020
Република Србија Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој VIII број 404-115/20 Датум: 13.05.2020. На основу члана 60. став 1. тачка...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији Малог парка

14/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-114/20 Датум: 14.05.2020. године   На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Јавна набавка – Изградња водовода у систему Лужничка долина Каран

13/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-113/20 Датум: 13.05.2020. године     На основу члана 60. став 1. тачка 2)...
Више