Објаве

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Ужица

08/12/2021
На основу Одлуке градоначелнице Града Ужица  о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у дома...
Више

Израда Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекта за извођење (ПЗИ) за објекат Спортска сала са пратећим садржајем, за потребе ОШ “Душан Јерковић” – Ужице – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

03/12/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-290/21 Датум:02.12.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закон...
Више

Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине три стамбенe јединицe у Житишту намењене за решавање стамбених потреба избеглица

02/12/2021
Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине три стамбенe јединицe у Житишту намењене за решавање стамбених потреба избеглиц...
Више

Обавештење поводом расписивања републичког референдума ради потврђивања Aкта о промени Устава Републике Србије за 16. јануар 2022. године

01/12/2021
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ РАСПИСИВАЊА РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   ЗА 16. ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ  ...
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе о Нацрту јавног уговора о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника на територији града Ужица

01/12/2021
Jавна расправа о Нацрту јавног уговора о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника на територији града Ужица одржаће се у Велико...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “А1 Србија” доо Београд

30/11/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-33/21 Датум...
Више

Јавна презентација УП за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све КО Севојно

26/11/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

II Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2021. години

18/11/2021
Број 56-14/21 18.11.2021. Град Ужице расписује други jавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње  у  2021. години,  за 5 (пет) парова...
Више

Јавна расправа о Предлогу одлуке о комуналним таксама за 2022. годину

18/11/2021
Jавна расправа о Предлогу одлуке о комуналним таксама за 2022. годину одржаће се у Великој сали Градске куће у четвртак 2. децембра 2021. године у 17 ...
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “COPPER COM” ДОО

18/11/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБИНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-28/21 Датум...
Више