Објаве

Донација Владе Републике Србије за даљи развој Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко

12/11/2021
Одлуком Владе Републике Србије и надлежног Министарства заштите животне средине, у оквиру пројекта “Project Feasibility for Solid Waste”, Регионални ц...
Више

Јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације стамбено туристичког комплекса„Калуђерске Баре-југ“

12/11/2021
  Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњ...
Више

Постављање новогодишње декорације – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

09/11/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-259/21 Датум:08.11.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1)...
Више

Коначна листа корисника средстава за суфинасирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања за 2021.

04/11/2021
Одлуку о Коначној листи корисника средстава за суфинасирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становањ...
Више

Путна инфраструктура у МЗ Росуље – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

04/11/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-253/21 Датум:04.11.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

04/11/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV број 111-34/21 04.11.2021. године УЖИ...
Више

ЈКП “Водовод” позива заинтересоване грађане да узму учешће у решавању проблема водоснабдевања насеља на Јеловој Гори

01/11/2021
ЈКП"Водовод"планира да уђе у инвестицију израде пројектнотехничке документације за решавање проблема водоснабдевања насеља на Јеловој Гори. Планом је ...
Више

Дечије игралиште на Царини – дечији свет- Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

28/10/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-242/21 Датум:  27.10.2021. године   На основу члана 27. став 1. тачка ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

28/10/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове VI број 111-32/21 27.10.2021. године УЖИЦЕ     ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

28/10/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV број 111-31/21 27.10.2021. године УЖИ...
Више