Објаве

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката

06/05/2021
На основу чл. 32 став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама (Службени гласник РС, број 36/2006), члана 2. Закона о удружењима (Службен...
Више

Јавна презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбене зграде са два стана на кат. парцели број 1115/3 КО Буар, град Ужице

28/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна  презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама број 11442, 449/5 (део) и 447/3 (део), све КО Кремна, град Ужице  

28/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Волујац

27/04/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-83/21 Датум: 27.04.2021. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура МЗ Никојевићи

23/04/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-79/21 Датум: 23.04.2021. године ...
Више

Jавнa презентација УП За изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 6151 КО Ужице, град Ужице

23/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица за 2021. годину

22/04/2021
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица VI Број 352-129/21 Датум: 22.04.2021. године   На основу Одлуке градоначелнице ...
Више

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2021. години

22/04/2021
Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2021. години можете погледати ОВДЕ. У складу са чланом...
Више

Информације о закупу пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

20/04/2021
У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у ...
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Гули-Гули” доо

20/04/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-32/20 Датум: 16.04.2021.год.   На основу члана 25., чл....
Више