Објаве

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ носиоца пројекта „Гули-Гули“ д.о.о.

28/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-32/20 Датум...
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ носиоца пројекта „Небос“ д.о.о.

28/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-25/20121.год. ...
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину пројекта:“Инсталација антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска(Атлас)“

28/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI  Број: 502-21/21 Дату...
Више

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу породичне стамбене зграде и два помоћна објекта на кат. парц, бр. 904/4 КО Пониковица, град Ужице

28/01/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОП ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“- I ФАЗА, ГРАД УЖИЦЕ

28/01/2021
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Измена и допуна Плана...
Више

Јавни позив за финансирање специјализација  у области дефицитарних грана медицине у 2021. години

26/01/2021
Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2021. години, на основу Одлуке о финансирању специјализација у области...
Више

Годишњи План јавних конкурса за 2021. годину

25/01/2021
Годишњи План јавних конкурса за 2021. годину можете преузети ОВДЕ....
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 3)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Услуге обезбеђења имовине и запослених зграде Градске управе Града Ужица

25/01/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-5/21 Датум: 25.01.2021...
Више

Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијка предузећа у 2021. години

20/01/2021
Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2021. години На основу Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2021. години

20/01/2021
ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 401-24/21 Датум: 19.01.2021.   У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела с...
Више