Објаве

Јавна презентација за реконструкцију, доградњу и промену намене дела стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 9154/1 КО Ужице, Трг Партизана

08/06/2017
ГРАД   УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 513-46...
Више

Позив за подношење понуда – Одржавање јавне расвете у зони центар

08/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-209/17 08.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона...
Више

Позив за подношење понуда – Одржавање јавне расвете у зони запад

08/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-211/17 08.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона...
Више

Позив за подношење понуда – Одржавање јавне расвете у зони исток

08/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-210/17 08.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона...
Више

Прелиминарна ранг листа учесника на Конкурсу за спровођење мера енергетске ефикасности на породичним кућама у граду Ужицу за 2017. годину

07/06/2017
Прелиминарна ранг листа учесника на Конкурсу за спровођење мера енергетске ефикасности на породичним кућама у граду Ужицу за 2017. годину. Увид у л...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Севојно – расвета, више праваца

07/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-202/17 07.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

07/06/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Комисија за обнову фасада стамбених зграда II број : 401-335/2017-1 Датум: 07.06. 2017. године У ж и ц е На основу Р...
Више

Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта

07/06/2017
На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), ч...
Више

Наградни конкурс за избор најлепшег дворишта и тераса стамбених објеката на градском и сеоском подручју

06/06/2017
У складу са Програмом заштите и унапређења животне средине Града Ужица за 2017.годину, Град Ужице расписује НАГРАДНИ КОНКУРС за избор најлепшег двор...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Качер – расвета

06/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-203/17 06.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више