Објаве

Јавна набавка – Набавка канализационог материјала за потребе МЗ

14/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-16/18 14.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка ...
Више

Јавна набавка – Набавка водоводног материјала према захтевима МЗ

14/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-17/18 14.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка ...
Више

Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години

14/03/2018
                ЈАВНИ ПОЗИВ                          за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години   Град Ужице расписује jав...
Више

Јавна набавка – Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града

12/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-28/18 12.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зак...
Више

Јавна набавка – Набавка возила за градске управе на лизинг

09/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-31/18 09.03.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна набавка – Пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју

09/03/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-29/...
Више

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

09/03/2018
  Република Србија ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи...
Више

Јавна набавка – Хитно извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама града

08/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-27/18 08.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зак...
Више

Обавештење о донетом решењу Изградња велепродајног центра-Retail park

07/03/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за суфинансирање одржавања музичких фестивала на подручју града Ужица у 2018. години

07/03/2018
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину (''Сл. лист...
Више