Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта СЗР "Кланица и прерада меса Симић"
11/04/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта СЗР “Кланица и прерада меса Симић”

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2.  и чл. 30, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта – СЗР «Кланица и прерада меса Симић», ПИБ: 105883086, МБР: 61871144, Никојевићи, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: “Занатски објекат за клање животиња и прераду меса папкара са производњом ферментисаних кобасица, сувомеснатих производа и суве сланине“, који се налази поред пута Бела Земља – Љубиш, на кат. парцели бр. 366/1 КО Никојевићи, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.