28. sednica Skupštine grada Užica
19/09/2023

28. sednica Skupštine grada Užica

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD UŽICE

SKUPŠTINA GRADA

I Broj: 06 – 76 /23

Datum: 19. septembar 2023.godine

 

 

Na osnovu člana 62. stav 1. Statuta grada Užica (”Službeni list grada Užica” broj 4/19) i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (”Službeni list grada Užica” broj 40/17) SAZIVAM

  1. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

 

Sednica će se održati 27. septembra 2023. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA PERIOD JANUAR – JUN 2023.GODINE
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2023.GODINU (REBALANS II)
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
- AMANDMAN BROJ 1 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 19/0 USLUGE PO UGOVORU (Gradonačelnik), sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 2 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 19/0 USLUGE PO UGOVORU (Gradonačelnik), sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 3 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 219/0 , NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 4 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 219/0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 5 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 219/0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 6 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 29/0, USLUGE PO UGOVORU (GRADSKO VEĆE), sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 7 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 219/0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 8 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 66/0, FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA, MATERIJAL, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 9 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 64/0, USLUGE PO UGOVORU, FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 10 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 64/0, USLUGE PO UGOVORU, FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 11 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 64/0, USLUGE PO UGOVORU, FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 12 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 16/0, GRADONAČELNIK, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 13 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 220/0, TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 14 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 220/0, TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 15 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 220/0, TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 16 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 220/0, TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 17 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 5/0, FUNKCIONISANJE SKUPŠTINE, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 18 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicije 12/0,13/0,14/0, GRADONAČELNIK, PLATE, SOCIJALNI DOPRINOSI, SOCIJALNA DAVANJA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 19 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicije 12/0,13/0,14/0, GRADONAČELNIK, PLATE, SOCIJALNI DOPRINOSI, SOCIJALNA DAVANJA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 20 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicije 22/0, 23/0, GRADSKO VEĆE, PLATE, SOCIJALNI DOPRINOSI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 21 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicije 22/0, 23/0, GRADSKO VEĆE, PLATE, SOCIJALNI DOPRINOSI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 22 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicije 22/0, 23/0, GRADSKO VEĆE, PLATE, SOCIJALNI DOPRINOSI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 23 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicije 22/0, 23/0, GRADSKO VEĆE, PLATE, SOCIJALNI DOPRINOSI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 24 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 239/0, SPORAZUM GRADOVA I OPŠTINA, U CILJU ZAŠTITE SLIVA ZAPADNE MORAVE, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 25 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 26/0 , NAGRADE ZAPOSLENIM I OSTALI POSEBNI RASHODI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 26 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 16/0 , NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI, GRADONAČELNIK, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 27 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 16/0, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI, GRADONAČELNIK, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 28 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 219/0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 29 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 219/0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 30 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 219/0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 31 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 19/0 USLUGE PO UGOVORU , POLITIČKI SISTEMI LOKALNE SAMOUPRAVE , sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 32 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 62/0, IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, STALNI TROŠKOVI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 33 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 62/0, IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, STALNI TROŠKOVI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 34 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 62/0, IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, STALNI TROŠKOVI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 35 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 208/0, GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 36 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 208/0, GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 37 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 64/0, FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA, USLUGE PO UGOVORU, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 38 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 29/0, FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA, USLUGE PO UGOVORU, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 39 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 37/0, OPŠTINSKO/GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 40 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 28/0 , FINANSIRANJE IZVRŠNIH ORGANA, TROŠKOVI PUTOVANJA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 41 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 18/0, FINANSIRANJE IZVRŠNIH ORGANA, TROŠKOVI PUTOVANJA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 42 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 18/0, FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA, TROŠKOVI PUTOVANJA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 43 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 28/0, FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA, TROŠKOVI PUTOVANJA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 44 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 29/0, FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA, USLUGE PO UGOVORU, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 45 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 12/0,13/0, PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (GRADONAČELNIK) I SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 46 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 12/0,13/0, PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (GRADONAČELNIK) I SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 47 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 219/0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 48 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 12/0,13/0, PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (GRADONAČELNIK) I SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA, sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 49 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 22/0, PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (VEĆNIKA) sa Zaključkom Gradskog veća.
- AMANDMAN BROJ 50 ODBORNIČKE GRUPE SRPSKA STRANKA ZAVETNICI na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu, pozicija 219/0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA, sa Zaključkom Gradskog veća.
3. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA NA KOJA SE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UŽICE, ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2023. GODINE
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj. Predlagač: Gradsko veće
4. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O DEOBI NEPOKRETNOSTI IZMEĐU GRADA UŽICA I WB LIVE DOO UŽICE.
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
5. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠĆENJE GRADSKOJ OPŠTINI SEVOJNO ZGRADE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SEVOJNU,NA NEODREĐENO VREME, BEZ NAKNADE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP ''BIOKTOŠ'' UŽICE ZA 2023.GODINU
Stručna obrada: JKP ''Bioktoš'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
- PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM JKP ''BIOKTOŠ'' UŽICE ZA 2023.GODINU
Stručna obrada:JKP ''Bioktoš'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP ''NISKOGRADNJA'' UŽICE ZA 2023.GODINU
Stručna obrada: JKP ''Niskogradnja'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
8. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JP ''VELIKI PARK'' UŽICE ZA 2023.GODINU
Stručna obrada: JP ''Veliki park'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
- PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA JP ''VELIKI PARK'' UŽICE ZA 2023.GODINU
Stručna obrada: JP ''Veliki park'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
9. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE “UŽICE“ ZA RADNU 2022/23. GODINU
Stručna obrada: Predškolska ustanova „Užice“. Predlagač: Gradsko veće
10. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE „UŽICE“ ZA RADNU 2023/24. GODINU
Stručna obrada: Predškolska ustanova „Užice“. Predlagač: Gradsko veće
11. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU KAT. PARCELE 21217 KO UŽICE, KOJA JE U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM, PO TRŽIŠNOJ CENI
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
12. PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU DELOVA KAT. PARCELE BROJ 751 KO LELIĆI U JAVNU SVOJINU GRADA UŽICA PUTEM POKLONA
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
13. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
14. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU GRBA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
15. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
16. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JKP „VODOVOD“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
17. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PRVE OSNOVNE ŠKOLE KRALJA PETRA II
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
18. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
Informativno: Informacija o ishodu javnog konkursa i izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku otuđenja kat.parcele broj 11594 KO Užice.
Zapisnik sa 27. sednice Skupštine grada Užica
Odgovori na odbornička pitanja