Објаве

Листа вредновања и рангирања програма удружења особа са инвалидитетом у 2021. години

18/02/2021
Листу вредновања и рангирања програма удружења особа са инвалидитетом у 2021. години можете погледати ОВДЕ....
Више

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује – донет у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019)

12/02/2021
Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - донет у складу са Законом о јавним набавкам...
Више

Градски културни центар расписује конкурс за суфинансирање одржавања музичких фестивала на подручју града Ужица у 2021. години

12/02/2021
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројека...
Више

Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица

11/02/2021
            На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14, 30/16, 4/19),  О...
Више

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2021. годину

05/02/2021
ГРАДОНАЧЕЛНИК II Број:651-2/20 Датум:5.02.2021.год   На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бро...
Више

Обавештење о отказивању јавне расправе носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

04/02/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-21/20 Датум...
Више

План јавних набавки за 2021. годину

01/02/2021
План јавних набавки за 2021. годину, можете преузети ОВДЕ. Прву измену Плана јавних набавки за 2021. годину,  можете преузети ОВДЕ. Другу измену...
Више

Јавна презентација Урбанистичког Пројекта за изградњу објекта културе-изложбени простор керамике на кат.парц.бр.174 КО Злакуса, Град Ужице

29/01/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ носиоца пројекта „Гули-Гули“ д.о.о.

28/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-32/20 Датум...
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ носиоца пројекта „Небос“ д.о.о.

28/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-25/20121.год. ...
Више