Објаве

Обавештење о донетом решењу о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат РБС Дубци

14/02/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улицa Дим...
Више

Јавни позив за набавку услуге јавног задуживања града Ужица

14/02/2018
На основу члана 4. Одлуке Скупштине града Ужица о кредитном задужењу бр. I 400-7/18 од 08.02.2018.године, Мишљења Министарства финансија, Управе за ја...
Више

Јавни позив за избор чланова Локалног антикорупцијског форума Града Ужица

14/02/2018
На основу тачке 17.1.2 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17),  тачке 2. Решења о образовању Ком...
Више

Јавна набавка – Пружање услуге персоналне асистенције одраслим особама са инвалидитетом у обављању свакодневних животних и радних активности

13/02/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-11/...
Више

План јавних набавки за 2018. годину

09/02/2018
План јавних набавки за 2018. годину, можете преузети ОВДЕ....
Више

Упутство за плаћање такси везаних за обједињену процедуру

07/02/2018
Упутсво у вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цент...
Више

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

05/02/2018
   ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Ди...
Више

Обавештење о допунском решењу о измени и допунама дозволе за складиштење неопасног отпада

05/02/2018
   ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Ди...
Више

Обавештење о подносиоцима пријаве на јавни позив за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине

01/02/2018
Обавештење о подносиоцима пријаве можете погледати ОВДЕ....

Обавештење о донетом решењу „Импол-Севал“ Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно

31/01/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више