Објаве

Јавна набавка – Набавка горива за градске управе

23/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-281/18 22.11.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна набавка – Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа

22/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-279/18 21.11.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу Српске православне цркве у Равнима

22/11/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта ПД „Рад-Рашо“ доо

22/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Одлука о примарном коришћењу природног гаса као енергента у јавним објектима на територији града Ужица у грејној сезони 2018/19

21/11/2018
Одлуку о примарном коришћењу природног гаса као енергента у јавним објектима на територији града Ужица у грејној сезони 2018/19 можете погледати ОВДЕ...
Више

Обавештење о решењу носиоца пројекта „Теленор“ д.о.о.

20/11/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Јавна расправа – Нацрт Статута града Ужица

19/11/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ужице Скупштина града Комисија за израду нацрта Статута града Ужица I Број 110-3/2018 Датум: 19.11.2018. године У  ж  и  ц...
Више

Јавна набавка – Пројекат реконструкције ОШ „Прва основна школа краља Петра другог“

19/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-277/18 19.11.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Обавештење о Нацрту планираних прихода, расхода и инвестиција Града Ужица за 2019. годину

16/11/2018
Град Ужице позива све грађане, стручну јавност и остале заинтересоване актере да се, у оквиру поступка припреме буџета за 2019. годину, упознају са На...
Више

Обавештење – ПДР „Стари град“ (одлагање раног јавног увида)

13/11/2018
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица  обавештава јавност да се рани јани увид у План детаљне регулације „Стари...
Више