Објаве

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

19/08/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове VI број 111-28/19 19.08.2019. године УЖИЦЕ     ...
Више

Јавна презентациј УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/17 КО Кремна, на Тари

16/08/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавну презентацијa УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за доградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 5446 КО Ужице, у Ужицу, ул. Београдска бр.64

16/08/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Трнава

15/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-231/19 Датум: 15.08.2019 На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним...
Више

Јавна набавка – Наставак изградње тротоара Д.Туцовића

14/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-227/19 Датум: 14.08.2019 На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама...
Више

Јавна набавка – Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица, партија 3: зона запад

13/08/2019
Записник о отварању понуда можете преузети ОВДЕ. Записник о преговарању у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда можете пр...
Више

Јавна набавка – Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева

12/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-225/19 Датум: 12.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавни...
Више

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду УЖИЦЕ-ГРАД

12/08/2019
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17 и  95/18-др.закон), П...
Више

Упутство за плаћање такси везаних за обједињену процедуру

08/08/2019
Упутсво у вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цент...
Више

Јавна набавка – Извођење радова на реконструкцији зграде позоришта

08/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-215/19 Датум: 08.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкам...
Више