Објаве

Јавна набавка – Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјала

09/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-198/18 09.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – Изградња кошаркашког терена на Плажи

08/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-191/18 08.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић – Полетарац

08/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-189/18 08.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Обавештење о победницима на конкурсу за најлепше двориште

06/08/2018
Према броју гласова (лајкова) на фејсбук страници Града Ужица награде за најлепше двориште су освојили: Прву награду: Ивана Млађеновић, Гостиница б...
Више

Јавна набавка – Пројекат реконструкције ОШ „Нада Матић“ у Ужицу

06/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-188/18 06.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – МЗ Никојевићи – путна инфраструктура

03/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-157/18 03.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Пружање услуге личног пратиоца за децу са сметњама у развоју

01/08/2018
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV бр...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији старе школе Алекса Дејовић у Севојну

01/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-185/18 01.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. За...
Више

Јавна набавка – Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци

30/07/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-181/18 30.07.2018. године У ж и ц е На основу...
Више

Јавни позив за подошење понуда за радове на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица

27/07/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-180/18 27.07.2018. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. Закона о јавни...
Више