Објаве

Јавна набавка – Набавка рачунара за потребе градских управа

12/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-170/19 Датум: 12.06.2019. На основу члана 55. став 1....
Више

Обавештење о завршној јавној расправи

11/06/2019
Јавна расправа о: Одлуци о условима озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене и на површинама планираним за јавну намену Одлуци...
Више

Јавна набавка – Услуга помоћи у кући за децу са сметњама у развоју

10/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ IV Број: 404-164/19 Датум: 10.06.2019. На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Услуга помоћи у кући за старе

10/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ IV Број: 404-165/19 Датум: 10.06.2019. На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Водовод Теразије – Волујац

07/06/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-167/19 Датум: 07.06.2019. године На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о...
Више

Обавештење о субвенцијама у пољопривреди

07/06/2019
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2019. годину, Град Ужи...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Скржути

07/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-163/19 Датум: 07.06.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавка...
Више

Јана набавка – Геодетске услуге

06/06/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 404-166/19 Датум: 06.06.2019 На основу члана 60.став1.тачка ...
Више

Јавна набавка – Радови на прикључку спортске дворане у Крчагову на електричну енергију

04/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-161/19 Датум: 04.06.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавка...
Више

Јавна набавка – Изградња и асфалтирање Равни-Дрежник (Бановски пут)

04/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-162/19 Датум: 04.06.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више