Објаве

Јавна набавка – Чишћење таложника, предталожника, решетки, пропуста

13/02/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-43/19 13.02.2019. године   На основу члана 60.став1.т...
Више

Саопштење Градског штаба за ванредне ситуације

13/02/2019
Снабдевање грађана пијаћом водом из цистерни одвија се према распореду који је раније објављен. Данас ће се испорука воде се вршити на 75. локација и ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Радио базне станице мобилне телефоније ознаке Ужице 13“

13/02/2019
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Јавна набавка – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

13/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-36/19 13.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зако...
Више

Јавна набавка – Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града

12/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-29/19 12.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. Закона о јавн...
Више

Јавна набавка – Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града

12/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-27/19 12.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. Закона о јавн...
Више

Јавна набавка – Набавка армирано бетонских цеви за пропусте

12/02/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-42/19 12.02.2019. године   На основу члана 60.став1.т...
Више

Градски штаб за ВС: Фабрика за прераду воде на Церовића брду је према плану и без проблема прешла на коришћење воде са акумулације Врутци

11/02/2019
Фабрика за прераду воде на Церовића брду је према плану и без проблема прешла на коришћење воде са акумулације Врутци. Подсећамо грађане да се вода из...
Више

Јавна набавка – Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање

11/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-28/19 11.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зако...
Више

Извештај о контроли врсте горива које се користи за грејање индивидуалних стамбених објеката

08/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више