Објаве

Одлука о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији града Ужица у време ванредног стања

18/03/2020
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 31/20), члана 80. Статута града Ужица ("Службени лист гра...
Више

Јавна набавка – Поправка и санација спортских терена

17/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-78/20 Датум: 17.02.2020. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним наб...
Више

Одлука о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији града Ужица у време ванредног стања

17/03/2020
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији, члана 80. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 4/19) и  члана 15. О...
Више

Обавештење о решењу носиоца пројекта Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр.52

17/03/2020
ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Датум: 16.03.2020.г...
Више

Јавна набавка – Изградња водовода Дрежник

16/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-68/20 Датум: 16.03.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним на...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2020. години

13/03/2020
На основу  члана 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чланом 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нe...
Више

Јавна набавка – Набавка корпи за отпад

13/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-69/20 Датум: 13.03.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Сеча дрвећа

12/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-70/20 Датум: 12.03.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Кошење зелених површина у јавној својини

12/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-71/20 Датум: 12.03.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Успостављање јединственог управног места

12/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-39/20 Датум: 12.03.2020. године На основу члана 60. став ...
Више