Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Златибор градња-коп" доо
29/03/2024

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Златибор градња-коп” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI        Број: 502-18/23

Датум: 15.09.2023.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., чл. 29. и чл. 30 Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

Носилац пројекта ZLATIBOR GRADNJA – KOP“ ДОО Ужице, Радничка бб, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања пројекта на животну средину за пројекат „Постројење за производњу бетона“, изграђено на кат. парцели 9843/28 КО Ужице, улица Милоша Обреновића. Капацитет постројења износи 70-75 m3/час са ± 10% одступања, односно 168-180 тона готовог бетона за један час.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.