Objave - Obaveštenja

Javna rasprava o nacrtu prihoda i rashoda Grada Užica za 2021. godinu

08/06/2021
Podsećamo građane da će se javna rasprava o nacrtu prihoda i rashoda Grada Užica za 2021. godinu održati u Velikoj sali Gradske kuće u petak 11. juna ...
Više

Obaveštenje o delimičnoj obustavi postupka davanja u zakup stvari u javnoj svojini

04/06/2021
Broj: 128/2021. Datum: 01.06.2021.   OBAVEŠTENJE O DELIMIČNOJ OBUSTAVI POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI PO OSNOVU JAVNOG PO...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta MPP “Jedinstvo” A.D.

01/06/2021
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI Broj: 502-10/21 Datum...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta “Guli-Guli” doo

21/05/2021
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI  Broj: 504-11/11-3 Da...
Više

Obaveštenje organizacijama civilnog društva o produženju roku za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama za izradu Plana razvoja Grada Užica za period 2021-2028. godine

20/05/2021
Obaveštenje organizacijama civilnog društva o produženju roku za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama za izradu Plana razvoja Gr...
Više

Obaveštenje o poništavanju Javnog konkursa za dodelu srestava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za grad Užice u 2021. godini

19/05/2021
Obavešetenje o poništavanju Javnog konkursa za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog...
Više

Nacrt “Programa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u gradu Užicu za 2021 – 2023.”

14/05/2021
Poštovani sugrađani, Radna grupa koju su činili predstavnici/ce lokalne samouprave kao nosioca procesa i predstavnici/ce socijalne zaštite, zdravst...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta “Telekom Srbija”a.d. za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

12/05/2021
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI Broj: 502-21/20 Datum...
Više

Lista vrednovanja i rangiranja programa organizacija civilnog društva za 2021. godinu

10/05/2021
Listu vrednovanja i rangiranja programa organizacija civilnog društva za 2021. godinu možete pogledati OVDE....
Više

Javna  prezentacija UP Za izgradnju skladišta poljoprivrednih proizvoda na kat. parceli broj 1032/3 KO Buar, selo Buar, grad Užice  

07/05/2021
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više