Objave - Obaveštenja

Javna prezentacij URBANISTIČKOG PROJEKTA Za izgradnju objekta za stanovanje – odmor na kat. parceli broj 12/17 KO Kremna, na Tari

16/08/2019
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

Javnu prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA za dogradnju porodičnog stambenog objekta na kat. parceli broj 5446 KO Užice, u Užicu, ul. Beogradska br.64

16/08/2019
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

Uputstvo za plaćanje taksi vezanih za objedinjenu proceduru

08/08/2019
Uputsvo u vezi plaćanja taksi i naknada za podnošenje zahteva, izdavanje rešenja i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Cent...
Više

Javni oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta

02/08/2019
Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“ broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr.zakon,...
Više

Oglas za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskom stadionu u Užicu

02/08/2019
Javno preduzeće "Veliki park" Užice raspisuje OGLAS za davanje u zakup prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda:   Poslovnog prostora u viđ...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Rad-Rašo“ doo

31/07/2019
  Republika Srbija GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove - Odeljenje za zaštitu životne sredine i održi...
Više

Čišćenje divljih deponija

31/07/2019
U skladu sa Programom zaštite  i unapređenja životne sredine za 2019.godinu, Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je u saradnji sa JP „Sr...
Više

Obaveštenje o Odluci Komisije za sprovođenje nagradnog Konkursa za izbor najlepšeg dvorišta na teritoriji Grada Užica za 2019. godinu

30/07/2019
Komisije za sprovođenje nagradnog Konkursa za izbor najlepšeg dvorišta na teritoriji Grada Užica za 2019.godinu   Konkurs za izbor najlepšeg dvoriš...
Više

Obaveštenje za javnost povodom izvođenja radova na državnom putu IB reda 23/28, deonica Kneževići-Bela Zemlja-Užice

30/07/2019
GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Ul. Dimitrija Tucov...
Više

Obaveštenje o donetom rešenju nosioca projekta „Rad-Rašo“ doo

18/07/2019
GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Ulica Dimitrija Tuc...
Više