24. sednica Skupštine grada Užica
19/06/2018

24. sednica Skupštine grada Užica

Republika Srbija

GRAD UŽICE

SKUPŠTINA GRADA

I broj 06-27/18

Datum: 19. jun 2018. godine

U ž i c e

 

Na osnovu člana 69. stav 1. Statuta grada Užica ( ”Službeni list grada Užica” broj 25/17-prečišćen tekst), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (”Službeni list grada Užica” broj 40/17) SAZIVAM

 

24. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

 

Sednica će se održati 27. juna (sreda) 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

 

Za ovu sednicu predlažem

 

 

Dnevni red

Opis

Preuzimanje

1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2018.GODINU (Rebalans I)
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće.
2. PREDLOG ODLUKE O IZMENI KADROVSKOG PLANAGRADSKIH UPRAVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA,SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBE INTERNE REVIZIJEGRADA UŽICA ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
3. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
4. PREDLOG ODLUKE O ZAŠTITI OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA
Stručna obrada: Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju. Predlagač: Gradsko veće.
5. PREDLOG ODLUKE O UMANJENJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU NOVOG PRAVOSLAVNOG HRAMA U KRČAGOVU
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O RASPODELI DOBITI JP ''VELIKI PARK'' UŽICE ZA 2017.GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE STATUTA GRADSKOG KULTURNOG CENTRA
Stručna obrada: Gradski kulturni centar i Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
8. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJE IZBORNE KOMISIJE GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
9. PREDLOG REŠENJA O FORMIRANJU SAVETA ZA POPULACIONU POLITIKU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
10. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA REŠAVANJE PO PRITUŽBAMA ZBOG POVREDE PRAVA NEZAKONITIM ILI NEPRAVILNIM POSTUPANJEM KOMUNALNOG POLICAJCA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
11. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PRVE OSNOVNE ŠKOLE KRALJA PETRA II
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
- INFORMACIJA O ISHODU JAVNOG KONKURSA U POSTUPKU OTUĐENJA KAT. PARCELA NA LOKACIJI RADNA ZONA ''L'' U SEVOJNU
PREDLOG ODLUKE O POSTAVLJANJU STATUE "VELIKA SRBIJA" NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKA U UŽICU
Dopuna dnevnog reda
Odgovori na odbornička pitanja