PROSTORNI PLAN GRADA UŽICA
26/11/2019

PROSTORNI PLAN GRADA UŽICA

Prostornim planom Grada Užica se utvrđuju strategije politika, mera, pravila, prostorne organizacije, korišćenja i zaštite i uređenja teritorije Grada Užica i uslovi za izgradnju, usmeravanje, unapređivanje i zaštitu prostora. U užem smislu predmet plana su urbana i ruralna naselja sa pripadajućim prostorima, objektima, suprastrukturom, infrastrukturom i specifičnim razvojnim, socioekonomskim procesima.

Područje Prostornog plana obuhvata celu teritoriju Grada Užica, u površini od 666,7 kilometara kvadratnih.

 

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Prostorni plan Grada Užice
Tekstualni deo plana
Plan namene prostora
Grafički deo plana
Plan mreže naselja, funkcija, javnih službi i saobraćajna infrastruktura
Grafički deo plana
Energetska, vodoprivredna i telekomunikaciona infrastruktura
Grafički deo plana
Zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara i turizam
Grafički deo plana
Karta sprovođenja
Grafički deo plana