Plan detaljne regulacije "Koštica"
05/12/2019

Plan detaljne regulacije “Koštica”

Plan detaljne regulacije “Koštica” je planski osnov za racionalno uređivanje i korišćenje prostora u obuhvatu plana i izgradnju stanice za snabdevanje gorivom.

Osnovni ciljevi uređenja i izgradnje ove celine su:

  • stvaranje urbanističko-planskih uslova za zaštitu i uređenje planskog područja i uslova za sanaciju i unapređenje predmetnog područja
  • utvrđivanje urbanističkih uslova za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom
  • sanacija aktivnog klizišta
  • racionalnije korišćenje građevinskog zemljišta
  • adekvatna zaštita životne sredine i podizanja nivoa komunalne opremljenosti

Povod za izradu Plana je inicijativa investitora “TIM PETROL” doo, Užice,  vlasnika Srđana Tešića iz Užica.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Koštica"
Tekstualni deo plana
Katastarsko-topografski plan sa granicama planskog područja
Grafički deo plana
Namena površina prema katastarskom planu
Grafički deo plana
Namena površina i infrastruktura
Grafički deo plana
Planirana namena zemljišta sa podelom na urbanističke zone
Grafički deo plana
Plan regulacije i nivelacije
Grafički deo plana
Urbanistička parcelacija- podela građevinskog zemljišta na javne i ostale površine
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje -analitičko-geodetski elementi i nivelacija
Grafički deo plana
Zelene površine i zone opasnosti
Grafički deo plana
Sinhron plan koridora infrastrukture
Grafički deo plana