1,5 miliona dinara za omladinske projekte, konkurs otvoren do 14. marta
03/03/2022

1,5 miliona dinara za omladinske projekte, konkurs otvoren do 14. marta

Grad Užice je i ove godine preko Kancelarije za mlade rapisao konkurs za finansiranje  i sufinansiranje projekata za omladinu. Za tu namenu iz budžeta je opredeljeno 1,5 miliona dinara. Minimalan iznos po projektu je 70 000 dinara a maksimalno za jedan projekat može biti opredeljeno 250 000 dinara.

Kako ističe Ratko Trmčić, član Gradskog veća, Grad Užice će u 2022. godini finansirati/sufinansirati realizaciju programa za omladinu koji su od javnog interesa za lokalnu zajednicu.

“Programi moraju biti iz prioritetne oblasti, a odnose se na kvalitetne edukativne, kulturne i zabavne sadržaje za mlade, prevenciju zdravlja mladih i borbu protiv narkomanije, tu su i programi podrške talentima, mladima sa invaliditetom, socijalno ugroženima.  Pozivam sva udruženja za mlade da konkurišu, a po završetku konkursa biće formirana komisija, koja će po jasno utvrđenim kriterijumima opredeliti sredstva”.

Prošle godine su finansirani projekti  10 udruženja i svi oni imaju obavezu da dostave izveštaje o realizaciji svojih programa.

Konkurs koji je otvoren do 14. marta objavljen je na sajtu grada i u nedeljniku Vesti.