Izmenjena i dopunjena lista privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova
30/10/2023

Izmenjena i dopunjena lista privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Na osnovu Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ broj III 352-467/23 od 11.8.2023. godine („Službeni list Grada Užica“ broj 28/23), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje izmenjenu i dopunjenu listu direktnih korisnika koji su ispunili uslove iz Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Užica.

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća i stanova mogu nabaviti dobra i usluge isključivo od direktnih korisnika navedenih u listi.

Izmenjenu i dopunjenu listu privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova možete preuzeti OVDE