Objave - Oglasna tabla

Javni uvid povodom izrade Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Međaj“

25/11/2022
G R A D   U Ž I C E -Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove- U skladu sa članom 50.  Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. ...
Više

Javna prezentacija UP za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na k.p.br. 3374/1 KO Kremna, grad Užice

04/11/2022
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

Obaveštenje Popis stanovništva 2022 godine

31/10/2022
Obaveštavamo sve zainteresovane građane koji u okviru Popisa stanovništva 2022. godine,  do sada nisu popisani, da se mogu javiti Popisnoj komisiji na...
Više

Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna PDR-a dela Omladinske ulice u Užicu

21/10/2022
G R A D   U Ž I C E -Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove- U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl....
Više

Javni oglas za otuđenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz javne svojine Grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

10/10/2022
JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRAD UŽICA PUTEM PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA možete pogl...
Više

Javna prezentacija UP za izgradnju  stambenog objekta na kat.parc.br. 612/1 KO Užice, grad  Užice

23/09/2022
G R A D   U Ž I C E GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-107 Fah: 031/...
Više

Konačan spisak izabranih popisivača

21/09/2022
Konačan spisak izabranih popisivača možete pogledati OVDE....

Urbanistički projekat za izgradnju jednoporodičnog stambenog objekta na kat.parc.broj 5677/1 KO Mokra Gora, grad Užice

12/09/2022
Urbanistički projekat za izgradnju jednoporodičnog stambenog objekta na kat.parc.broj 5677/1 KO Mokra Gora, grad Užice ...
Više

Javno preduzeće “Stan” raspisuje oglas za davanje u zakup poslovnog prostora/lokala

02/09/2022
JAVNO PREDUZEĆE ''STAN'' UŽICE r a s p i s u j e   OGLAS za davanje u zakup prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda:    I Poslovnog prostora...
Više

Javni uvid povodom izrade Izmene i dopune PGR „Sevojno“

02/09/2022
G R A D   U Ž I C E -Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove- U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl....
Više