Објаве

Позив за подношење пријава – радови на путној инфраструктури у МЗ Севојно

30/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-102/17 30.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавни...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Биоска – расвета

29/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-194/17 29.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Центар – расвета

29/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-196/17 29.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Обавештење о поступку остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја

27/05/2017
Шта се може тражити? Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Шта су информације од јавног значаја? ...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Љубање – Прљевићи – расвета

26/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-195/17 26.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Буар – расвета

26/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-193/17 26.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Обавештење о решењу – „ЗИП УНИВЕРЗАЛ“ доо

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Позив за прикупљање понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Равни

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-149/17 25.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Скржути

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-159/17 25.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Услуге одржавања возила градских управа

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-201/17 25.05.2017. г...
Више