Објаве - Конкурси

Јaвни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења и друге организације цивилног друштва из области заштите и унапређења животне средине

10/09/2018
ГРАД УЖИЦЕ у складу са Програмом заштите и унапређења животне средине за 2018.годину расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

07/09/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Комисија за обнову фасада стамбених зграда II број : 401-81/2018-1 Датум: 07.09.2018. године У ж и ц е   О Д Л У ...
Више

Јавни конкурс за избор директора Народне библиотеке Ужице

31/08/2018
Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор Директора Народне библиотеке Ужице на период од четири године можете погледати ОВДЕ....
Више

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

25/05/2018
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

25/05/2018
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

19/03/2018
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој VI Број 503 - 12/18 Датум: 19.03.2018.год.   О Д Л У К А о расписивању Јавног конкурса за ...
Више

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за суфинансирање одржавања музичких фестивала на подручју града Ужица у 2018. години

07/03/2018
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину (''Сл. лист...
Више

Конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2018. години

02/03/2018
У складу са Одлуком о буџету града Ужица за 2018.годину (''Службени лист  града Ужица'', број 43/17) ГРАД УЖИЦЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

26/02/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Комисија за обнову фасада стамбених зграда II број : 401-81/2018-1 Датум: 22.02. 2018. године У ж и ц е   О Д Л У...
Више

Конкурс за реализацију пројеката за омладину у 2018. години

23/02/2018
ГРАД УЖИЦЕ У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА МЛАДЕ 2015-2019 ГОДИНА РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОМЛАДИНУ У 2018. ГОДИНИ  ...
Више