Објаве - Конкурси

Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2019. години

27/03/2019
            На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09,13/16 и 30/16-исправка), а у складу са Одлуком о буџету града Ужица з...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама

05/03/2019
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица VI Број 503-6/19 Датум: 05.03.2019. године   О Д Л У К А  о расписивању Јавног...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2019. години

27/02/2019
У складу са Локалним акционим планом за младе 2015-2019 година, чланом 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чланом...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

19/02/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Комисија за обнову фасада стамбених зграда II број : 352-86/2019 Датум: 19.02.2019. године У ж и ц е   О Д Л У К ...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма удружења ОСИ у 2019. години – листа вредновања

14/02/2019
Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма удружења ОСИ у 2019. години - листу вредновања можете преузети ОВДЕ....
Више

Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу за потребе реализације пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора”

18/01/2019
Република Србија Град Ужице Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Датум: 18.01.2019. године   ЈАВНИ ПОЗИВ за а...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програм ораганизација цивилног друштва у 2019. години

16/01/2019
У складу са чл. 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чл. 5 Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстa...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2019. години

16/01/2019
У складу са чл. 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чл. 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoст...
Више

Интерни конкурс за попуњавање слободног радног места

26/12/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV број 111-28/18 25.12.2018. године УЖИ...
Више

Јавни конкурс за доделу градских стипендија ученицима и студентима за школску 2018/2019. годину

24/10/2018
На основу члана 14. Правилника о стипендирању талентованих ученика и студената из средстава градског буџета          (број 67-5/12 и 67-8/16), Комис...
Више