Ljudska prava
09/09/2021

Ljudska prava

Rukovodilac: Nikola Kovačević

Članovi:

  1. Gordana Savić, Centar za ljudska prava i demokrtaiju
  2. Natalija Vasilić, Odbornica Skupštine grada Užica, Savet za rodnu ravnopravnost
  3. Nadica Jovanović, Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, Grad Užice
  4. Kristijan Halilović, Udruženje Roma Užice
  5. Biljana Đoković, Uprava gradske opštine Sevojno