Kontakt

Za sva pitanja vezana za sadržaj web-sajta nadležno je:

Grad Užice – Odeljenje za odnose sa javnošću
Dimitrija Tucovića 52
31102 Užice

Administrator web-sajta:
Miloš Milivojević, poslovi informisanja
e-mail: webadmin@uzice.rs

Kontakt podatke za organe gradske vlasti, javna preduzeća i gradske ustanove možete naći na njihovim stranama u okviru ovog web sajta.

 

Da bismo Vam efikasnije odgovorili, molimo vas da odaberete vrstu upita.

Naziv
Kontakt
Adresa
Radno vreme
Građevinska inspekcija
+381 (0) 31 590 122
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Prosvetna inspekcija
+381 (0) 31 590 129
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Komunalna inspekcija
+381 (0) 31 590 119
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Inspekcija za drumski saobraćaj
+381 (0) 31 590 123
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Komunalna policija-centrala
+381 (0) 31 592 492
Nikole Pašića 53
ponedeljak-petak
07:30-21:00; subota i nedelja 08:00-15:00
Načelnik komunalne policije
+381 (0) 31 510 458
Nikole Pašića 53
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Besplatna pravna pomoć građanima
+381 (0) 31 590 150
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
12:00-14:00
Lice za zaštitu podataka o ličnosti
+381 (0) 31 590 168; +381 (0) 31 590 136
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Dečji dodatak
+381 (0) 31 590 157
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Roditeljski dodatak
+381 (0) 31 590 159
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Porodiljska prava
+381 (0) 31 590 153
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Pisarnica urbanizam
+381 (0) 31 590 191
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Boračko invalidska zaštita
+381 (0) 31 590 126
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Poljoprivreda
+381 (0) 31 590 163
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Imovinsko pravni poslovi
+381 (0) 31 590 117
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Legalizacija
+381 (0) 31 590 117
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Služba računovodstva
+381 (0) 31 590 155
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Lokalna poreska administracija
+381 (0) 31 590 136
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za javne nabavke
+381 (0) 31 590 138
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odsek za lokalni ekonomski razvoj
+381 (0) 31 590 105
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za komunalne poslove
+381 (0) 31 592 412
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za komunalnu infrastrukturu
+381 (0) 31 592 427
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Protokol i odnosi sa javnošću
+ 381 (0) 31 590 151
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00