Kontakt telefoni predsednika mesnih zajednica

Kontakt telefoni predsednika mesnih zajednica

 1. MZ Centar
  Borivoje Pilčević telefon: +381 (0) 64 85 80 550
  Adresa: Dimitrija Tucovića 97, 31000 Užice
 2. MZ Rosulje
  Radosav Jovanović telefon: +381 (0) 64 85 80 560
  Adresa: II proleterske  3, 31000 Užice
 3. MZ Turica
  Svetozar Vermezović telefon: +381 (0) 60 52 56 263
  Adresa:Ive Andrića bb, 31000 Užice
 4. MZ Krčagovo
  Titomir Savić telefon: +381 (0) 64 85 80 557
  Adresa: Norveških interniraca 14, 31000 Užice
 5. MZ Carina
  Svetlana Savić telefon: +381 (0) 64 85 80 541
  Adresa: Ratarska 69, 31000 Užice
 6. MZ Terazije
  Đoko Ostojić telefon: +381 (0) 64 85 80 552
  Adresa:Vuka Karadžića 3, 31000 Užice
 7. MZ Lipa
  Miroslav Ćosović telefon: + 381(0) 64 85 80 553
  Adresa: Nikole Pašića 9, 31000 Užice
 8. MZ Bela Zemlja
  Svetlana Đedović telefon: + 381 (0) 64 80 62 665
  Adresa: Bela Zemlja 31 311
 9. MZ Krvavci
  Jasna Milić telefon: +381 (0) 64 80 62 657
  Adresa: Krvavci 31205
 10. MZ Zlakusa
  Velimir Šunjevarić telefon: +381 (0) 64 85 80 539
  Adresa: Krvavci 31205
 11. MZ Gorjani
  Borko Pavić telefon: +381 (0) 64 85 80 542
  Adresa: Krvavci 31205
 12. MZ Ravni
  Brane Janković telefon: +381 (0) 64 80 62 656
  Adresa: Ravni 31206
 13. MZ Skržuti
  Slobodan Milovanović telefon: +381 (0) 64 85 80 537
  Adresa: Ravni 31206
 14. MZ Drežnik
  Vladan Žeravčić telefon: +381 (0) 64 85 80 566
  Adresa: Drežnik 31206
 15. MZ Nikojevići
  Bogdan Bogdanović telefon: +381 (0) 64 80 62 663
  Adresa: Nikojevići 31206
 16. MZ Ljubanje
  Milan Prljević telefon: +381 (0) 64 85 80 563
  Adresa: Ljubanje 31311
 17. MZ Buar
  Miodrag Joković telefon: +381 (0) 64 80 62 666
  Adresa: Buar 31000 Užice
 18. MZ Duboko
  Milivoje Uzunović telefon: +381 (0) 64 85 80 546
  Adresa: Duboko 31000 Užice
 19. MZ Karan
  Milan Konatar telefon: +381 (0) 64 80 62 660
  Adresa: Karan 31204
 20. MZ Gostinica
  Dragan Poznanović telefon: +381 (0) 64 85 80 549
  Adresa: Karan 31204
 21. MZ Trnava
  Radoslav Drašković telefon: +381 (0) 64 85 80 548
  Adresa: Karan 31204
 22. MZ Ribaševina
  Dragovan Kljajić telefon: + 381(0) 64 80 62 659
  Adresa: Ribaševina 31204
 23. MZ Lunovo Selo
  Milovan Milić telefon: +381 (0) 64 26 54 432
  Adresa: Lunovo Selo 31203
 24. MZ Mokra Gora
  Željko Turudić telefon: +381 (0) 64 80 62 658
  Adresa: Mokra gora 31242
 25. MZ Bioska
  Miodrag Stanojčić telefon: +381 (0) 64 80 62 662
  Adresa: Bioska 31241
 26. MZ Stapari
  Bogoljub Gloginjić telefon: +381 (0) 64 22 76 060
  Adresa: Stapari 31102
 27. MZ Vrutci
  Miloje Stevanović telefon: +381 (0) 64 80 62 661
  Adresa:  Bioska 31241
 28. MZ Volujac
  Goran Ćosić telefon: +381 (0) 64 85 80 559
  Adresa: Volujac 31000
 29. MZ Kačer
  Saša Bošković telefona: +381 (0) 64 85 80 562
  Adresa: Kačer 31311
 30. MZ Kremna
  Miroljub Popović telefon: +381 (0) 64 85 80 558
  Adresa: Kremna 31241