Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj

Kontakt podaci:

Adresa:
Dimitrija Tucovića 52
31102 Užice
tel: +381 (0) 31 592 402
e-mail: miloje.maric@uzice.rs

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj obavlja poslove koji se odnose na:

Javne nabavke

 • izradu godišnjih izveštaja o ugovorima o javnim nabavkama za potrebe državnih organa
 • praćenje i primenu zakona i drugih propisa iz oblasti javnih nabavki i sprovođenje postupka javnih nabavki u saradnji sa komisijom za javne nabavke

Komunalne poslove

 • priprema projektih zadataka i izrađuje tehničku dokumentaciju,
 • ugovaranje u nadzor nad vršenjem komunalnih delatnosti u oblasti javne rasvete, održavanja vodnih tokova, zelenila i higijene grada

Komunalnu infrastrukturu

 • ugovaranje i nadzor u oblasti komunalne infrastrukture, visokogradnje, vodovoda, kanalizacije, horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, kao i režima saobraćaja na nivou GradaPrivredu i lokalni ekonomski razvoj
 • rad javnih preduzeća
 • poslove poljoprivrede i vodoprivrede
 • poslove turizma
 • poslove prijema i obrade dokumenata za potrebe Agencije za privredne registre
 • planiranje, pripremu i implementaciju programa ekonomskog razvoja
Pročitajte sve