Објаве

Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније ознаке „УЕ-ТРГ СВЕТОГ САВЕ“

01/12/2017
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

01/12/2017
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Обавештење о пријему захтева предузећа Гули-Гули д.о.о. Севојно

30/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Кремна – расвета

29/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-357/17 29.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Пројекат реконструкције Јеловогорске улице

29/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-332/17 29.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Оглас за давање у закуп магацинског простора у јавној својини града Ужица

28/11/2017
            На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке...
Више

Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица

28/11/2017
            На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке...
Више

Обавештење о решењу Министарства заштите животне средине

28/11/2017
  Република Србија МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Београд На основу чл. 10 став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени...
Више

Јавна набавка – Набавка горива путем картица за потребе градских управа

24/11/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-352/17 23.11.2017.г...
Више

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Волујац – расвета

22/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-346/17 22.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више