Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2022. години
07/03/2022

Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2022. години

На основу Закона о буџетском систему и Статута града Ужица, Градска управа за инфраструктуру и развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈЕ ЗА

ЈАВНА НЕФИНАНСИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА У  2022. ГОДИНИ

 

Јавни позив за доделу субвенције за јавна и нефинасијска предузећа представља основ за финансирање спровођења активности рада Регионалног инoвационог старт-уп центра Ужице за 2022.год. , Регионалној развојној агенцији Златибор Ужице  Одлуком о буџету града Ужица за 2022. годину у износу од 2.000.000,00 динара економски класификација 451 – текуће субвенције ЈП и организацијама , позиција у буџету 335.

Наведене субвенција додељује се за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

Након одлуке о додели субвенције са корисником субвенције закључиће се уговор који регулише међусобна права и обавезе.

Рок за подношење понуда је 5 дана од објављивања овог конкурса на сајту града Ужица.