Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице
17/03/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-7/22

Датум: 16.03.2022.год.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, мат. бр. 07157983, ПИБ:101503055, Ужице спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња водоводне мреже у насељу Љубање, Ужице“ на кат. парцелама бр. 109/2 и 101 КО Мачкат, у Чајетини, кат. парцела 208, 2016, 2081/1, 2077, 1736, 1053/2 КО Љубање, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-07/22 од 15.03.2022. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења. Решење можете погледати ОВДЕ.