Objave

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju stambenog objekta na kat. parceli broj 9/12 KO Kremna

17/01/2019
G R A D   U Ž I C E GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 031/...
Više

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje program oraganizacija civilnog društva u 2019. godini

16/01/2019
U skladu sa čl. 38.  Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, broj 51/2009 i 99/2011),  čl. 5 Uredbe  o sredstvima za podsticanje programa ili nedosta...
Više

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom u 2019. godini

16/01/2019
U skladu sa čl. 38.  Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, broj 51/2009 i 99/2011),  čl. 5. Uredbe  o sredstvima za podsticanje programa ili nedost...
Više

Javna nabavka – Usluge portirske službe

15/01/2019
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti IV Broj 404-6/19 15.01.2019. godine &n...
Više

Davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Užica

14/01/2019
Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl. glasnik RS», br. 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika  o uslov...
Više

Javna nabavka – Radio i TV prenos sednica Skupštine grada

14/01/2019
GRAD UŽICE SKUPŠTINA GRADA Komisija za javnu nabavku I broj 404-4/19 14.01.2019. godine U ž i c e   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka ...
Više

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

11/01/2019
Plan javnih nabavki za 2019. godinu, možete preuzeti OVDE....
Više

Javni poziv za dodelu subvencija i dotacije za javna nefinansijska preduzeća u 2019. godini

09/01/2019
Na osnovu Zakona o budžetskom sistemu i Statuta grada Užica, Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj raspisuje   JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENC...
Više

Obaveštenje o rešenju nosioca projekta „Čiko-travels“ doo

27/12/2018
    GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Ulic...
Više

Javna nabavka – Nabavka i ugradnja lifta na plaži

27/12/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-315/18 27.12.2018. godine U ž i c e   Na osnovu člana 60. stav 1. ta...
Više