Objave

Javna nabavka – Nabavka goriva za potrebe gradskih uprava

19/11/2019
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV Broj: 404-338/19 Datum: 19.11.2019. godine Na osnovu člana 60. stav...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta Radosav Ilić

13/11/2019
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRASNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ   Na  osnovu čl.10. sta...
Više

Obaveštenje o donetom rešenju nosioca projekta „Nebos“ doo

13/11/2019
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE VI Broj:502-21/19 Datum:13.11.2019.god.    O  B   A   V   E   Š   T   E   ...
Više

Javno preduzeće „Veliki park“ Užice raspisuje oglas za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskom bazenu

12/11/2019
Javno preduzeće "Veliki park" Užice raspisuje OGLAS za davanje u zakup prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda:   Poslovnog prostora u v...
Više

Javni konkurs za izbor direktora Javno komunalnog preduzeća “Bioktoš“ Užice

12/11/2019
Na osnovu člana 36. Zakona o javnim preduzećima ( ''Službeni glasnik RS'' broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno...
Više

Bodovna lista prispelih projekata-programa po drugom javnom pozivu za omladinske projekte gradske uprave u Užicu 2019.

08/11/2019
Bodovnu listu prispelih projekata-programa po drugom javnom pozivu za omladinske projekte gradske uprave u Užicu 2019. možete pogledati OVDE...
Više

Javna nabavka – Izgradnja fekalnog kolektora u Turici

08/11/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-326/19 Datum: 08.11.2019. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona ...
Više

Obaveštenje o donetom rešenju projekta „Staja za uzgoj živine“

07/11/2019
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ   O B A V E Š T E NJ E  ...
Više

Obaveštenje o donetom rešenju projekta „Autolimarska radionica za održavanje i popravku motornih vozila“

07/11/2019
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ   O B A V E Š T E NJ E  ...
Više

Obaveštenje o jesenjim subvencijama u poljoprivredi

01/11/2019
Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Užica za 2019. godinu, Grad Uži...
Više