Objave

Javna nabavka – Održavanje javne rasvete na teritoriji grada

13/07/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-171/18 13.07.2018. godine U ž i c e   Na osnovu člana 34. stav 8. Zako...
Više

Javna prezentacija UP za izgradnju stambenog objekta (KP 2444/4 KO Buar)

11/07/2018
G R A D   U Ž I C E Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 031/ ...
Više

Javna nabavka – Nabavka računarske opreme za Gradske uprave

11/07/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti Komisija za javnu nabavku IV broj 404-172/18 11.07.2018. g...
Više

Javna prezentacija UP za izgradnju objekta garaže (KP 4994 KO Užice, ul. Jug Bogdanova br.43)

10/07/2018
G R A D   U Ž I C E Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 031/ 5...
Više

Javna nabavka – Nabavka uređaja za otkrivanje psihoaktivnih supstanci

06/07/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti IV Broj 404-170/18 06.07.2018. godine U ž i c e   ...
Više

Obaveštenje o podnošenju prijava štete od elementarne nepogode 13.06.2018. godine

06/07/2018
R e p u b l i k a   S r b i j a GRAD UŽICE Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju VII Broj: 87-25/18- VII 24.06.2018. godine...
Više

Javni poziv za stipendiranje master studija na S P Jain School of Global Management

06/07/2018
U okviru partnerskog projekta Grada Užica i S P  Jain School of Global Management pod nazivom  '' Iz Užica u svet i nazad'', Grad Užice objavljuje J...
Više

Obaveštenje o donetom rešenju za sufinansiranje objavljivanja knjiga u 2018. godini

05/07/2018
Rešenje o sufinansiranju objavljivanja knjiga u 2018. godini možete preuzeti OVDE. Oglas konkursa za sufinansiranje objavljivanja knjiga u 2018. godini može...
Više

Javna nabavka – Izrada potrebnih geomehaničkih i geotehničkih elaborata – geomehanički elaborat za Osnovnu školu „Aleksa Dejović“ Krvavci, Sevojno

04/07/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-168/18 04.07.2018. godine U ž i c e   Na osnovu člana 60. stav 1. ta...
Više

Odluka o sufinansiranju mera energetske efikasnosti u Gradu Užicu

04/07/2018
Odluku korisnika sredstava sa listom prioriteta za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u Gradu Užicu z...
Više