Objave

Rešenje o sufinansiranju projekata u sprovođenju akcije „Užički program lokalnog partnerstva“

24/09/2020
Rešenje o sufinansiranju projekata u sprovođenju akcije "Užički program lokalnog partnerstva" možete pogledati OVDE....
Više

Stručno mišljenje o kontroli površinskih voda

21/09/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ   Stručno mišljenje o...
Više

Treći ponovljeni Javni oglas za davanje u zakup garaža u stambenoj zgradu u Ulici Višeslava Bugarinovića u Sevojnu

21/09/2020
Na osnovu Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Užica („Službeni list grada Užica“broj 37/14, 30/16 i 56/18),  Odluke grad...
Više

Saopštenje za javnost – Akcija „16000 stabala za 16000 ložišta“

19/09/2020
Manifestacija EVROPSKE NEDELJE MOBILNOSTI koja se realizuje u toku ove sedmice u našem gradu skreće pažnju na sve veću zagađenost javnog prostora, potre...
Više

Radovi vezani za realizaciju projekta „Udahnimo život prirodi“ – Nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ZJN, u skladu sa članom 27. stav1. tačka1) ZJN („Sl.glasnik RS“ broj 91/19)

11/09/2020
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-211/20 Datum: 11.09.2020. godine &n...
Više

Javna prezentacija za Urbanistički projekat za izgradnju garaže KO Ljubanje

11/09/2020
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

Obaveštenje o donetom rešenju na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu nosioc projekta „PD Duda Invest“ doo

10/09/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ   O B A V E Š T E NJ E ...
Više

Obaveštenje o donetom rešenju na studiju o proceni uticaja na životnu nosiocu projekta „Telekom Srbija“ a.d.

10/09/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI Broj: 502-33/19   ...
Više

Javna nabavka – Radovi na priključenju gradske biblioteke Užice na sistem JKP Gradska Toplana Užice

08/09/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-207/20 Datum:08.09.2020. godine Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim naba...
Više

Radovi na izradi električnih instalacija za malu sportsku dvoranu u Krčagovu, KP 1791/2, KO Užice – nabavka u skladu sa članom 27.stav1.tačka1)Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ broj 91/19)

08/09/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-206/20 Datum:08.09.2020. godine   Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona o j...
Više