Objave

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti živinarstva na teritoriji Grada Užica

07/07/2020
Grad Užice u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ d.o.o. objavljuje, JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDST...
Više

Drugi javni poziv građanima Užica za učešće u aktivnostima kompostiranja na SUBREC projektu

07/07/2020
U skladu sa planom aktivnosti, SUBREC projekat nabavlja 300 kompostera za potrebe kućnog kompostiranja biorazgradivog otpada, u Užicu. Tokom Prvog Javno...
Više

Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz nabavku građevinskog materijala

06/07/2020
Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinsko...
Više

Obaveštenje o Odluci Komisije za sprovođenje nagradnog Konkursa za izbor najlepšeg dvorišta na teritoriji Grada Užica za 2020. godinu

03/07/2020
Komisije za sprovođenje nagradnog Konkursa za izbor najlepšeg dvorišta na teritoriji Grada Užica za 2020. godinu   Konkurs za izbor najlepšeg dvorišt...
Više

Javna nabavka – Izrada kišne kanalizacije na parteru sportske dvorane u Krčagovu

03/07/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-173/20 Datum: 30.06.2020. godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o ...
Više

Rezultati konkursa za izbor sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Užica za 2020. godinu

03/07/2020
Rezultate konkursa za izbor sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Užica za 2020. godinu možete pogleda...
Više

Javna nabavka – Zamena stakla na sportskoj dvorani u Krčagovu

01/07/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-171/20 Datum: 30.06.2020. godine Na osnovu člana 60. Stav 1.tačka 2. Zakona o javnim naba...
Više

Javna nabavka – Javna rasveta u MZ Lunovo selo – Ćuvik

01/07/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-169/20 Datum: 30.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nab...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Bioska

30/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-168/20 Datum: 30.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nab...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Stapari

30/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-167/20 Datum: 30.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim n...
Više