Objave

Javna nabavka – Nabavka građevinskog materijala za izbegla lica

21/09/2018
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradonačelnik Komisija za javnu nabavku II broj 404-220/2018 21.09.2018. godine U ž i c e     Na ...
Više

Javna nabavka – Radovi na rekonstrukciji fasade u ul.Dimitrija Tucovića 88

21/09/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-233/18 21.09.2018. godine U ž i c e   Na osnovu člana 60.stav1.tačka...
Više

Odluka o dodeli sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih dok su u raseljeništvu kroz nabavku građevinskog materijala na teritoriji grada Užica

20/09/2018
Odluku o dodeli sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih dok su u raseljeništvu, kroz nabavku građevinskog ...
Više

Uspostavljanje sistema odbrane od poplava Srbija-BIH (Početna obuka subjekata za odbranu od poplava)

18/09/2018
Grad Užice će, u sredu 26. septembra 2018. u prostorijama Gradskog razvojnog centra, ugostiti polaznike početne obuke namenjene subjektima koji se uklju...
Više

Čišćenje divljih deponija na teritoriji Grada Užica

17/09/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj   Povodom...
Više

Javni uvid Plana kvaliteta vazduha grada Užica

17/09/2018
G R A D   U Ž I C E Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj   U sklad...
Više

Oglas za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskom stadionu

14/09/2018
Javno preduzeće "Veliki park" Užice raspisuje   OGLAS za davanje u zakup prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda:   Poslovnog prosto...
Više

Javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije za lokaciju „Turist“ na Gradskoj plaži u Užicu

13/09/2018
Grad Užice, Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove  po obavljenoj stručnoj kontroli i utvrđivanju nacrta Plana detaljne regulac...
Više

Javan nabavka – Radovi na unapređenju sistema javne rasvete na teritoriji Grada Užica, u cilju racionalizacije potrošnje električne energije

11/09/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-222/18 11.09.2018. godine U ž i c e   Na osnovu člana 60. stav 1. ...
Više

Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine

10/09/2018
GRAD UŽICE u skladu sa Programom zaštite i unapređenja životne sredine za 2018.godinu raspisuje JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKTA KOJE REALIZUJU...
Više