Objave

Javni poziv za finansiranje specijalizacija  u oblasti deficitarnih grana medicine u 2020. godini

16/01/2020
Komisija za finansiranje specijalizacija u oblasti deficitarnih grana medicine u 2020. godini, na osnovu Odluke o finansiranju specijalizacija u oblasti...
Više

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa Udruženja osoba sa invaliditetom u 2020. godini

16/01/2020
U skladu sa čl. 38.  Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, broj 51/2009 i 99/2011),  čl. 5. Uredbe  o sredstvima za podsticanje programa ili nedost...
Više

Javna nabavka – Usluge radio i TV prenosa sednica Skupštine grada

15/01/2020
  SKUPŠTINA GRADA I Broj: 404-3/20 Datum 15.01.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik ...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Rad-Rašo“ doo

15/01/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI BROJ 504-02/19 Datum: 13.01...
Više

Javna nabavka – Nabavka kancelarijskog materijala

15/01/2020
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV BBroj: 404-2/20 Datum: 15.01.2020. Na osnovu člana 60. stav 1. tačk...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Telenor“ doo

14/01/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI Broj 502-35/19 Datum:13.01....
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Guli-Guli“ doo

14/01/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI BROJ 502-36/19   Na...
Više

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

10/01/2020
Plan javnih nabavki za 2020. godinu, možete preuzeti OVDE....

Javni konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica za 2020. godinu

10/01/2020
GRADONAČELNIK II Broj:651-4/19 Datum: 10.01.2020.godine   Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS"...
Više

Javna prezentacija UP za urbanističko-arhitektonsku razradu KP br.9356 KO Užice

03/01/2020
G rad Užice Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne-poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 031/ 513-469 ...
Više