Objave

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA Za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na kat. parceli broj 5665 KO Užice, u Užicu, ul. Rosulje, radi izgradnje višeporodičnog stambenog objekta

20/09/2019
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

Najava tendera za nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju / rekonstrukciju objekata u Paraćinu, Kruševcu i Užicu

18/09/2019
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije NAJAVLJUJU OBJAVU TENDERA z...
Više

PREDLOG LISTE KORISNIKA za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti za interno raseljena lica dok su u raseljeništvu sa predlogom Liste korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

18/09/2019
PREDLOG LISTE KORISNIKA za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u...
Više

Rešenje o sufinansiranju projekata u sprovođenju akcije „Užički program lokalnog partnerstva“

16/09/2019
Na osnovu člana 15. Odluke o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje Akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ („Službeni list grada U...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktrura u MZ Centar

11/09/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-247/19 Datum: 11.09.2019. Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavka...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Volujac

11/09/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-252/19 Datum: 11.09.2019 Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 2. Zakona o javnim...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Terazije

11/09/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-249/19 Datum: 11.09.2019 Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 2. Zakona o javnim...
Više

Javna nabavka – Radovi vezani za realizaciju projekta „Pametna škola“

10/09/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-248/19 Datum: 10.09.2019. Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javn...
Više

Javna nabavka – Rekonstrukcija fasade u ul.D.Tucovića 92

06/09/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-246/19 Datum: 06.09.2019 Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama...
Više

Javna nabavka – Radovi na izradi kišne kanalizacije kod škole u Krvavcima

05/09/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-245/19 Datum: 05.09.2019 Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javni...
Više