Objave

Obaveštenje za taksi prevoznike

03/03/2021
Obaveštavaju se taksi prevoznici (preduzetnici i vozači) da je grad Užice spreman da u saradnji sa Tehničkom školom „Radoje Ljubičić“ Užice, omogući pre...
Više

Plan nabavki za 2021. godinu na koje se neprimenjuju odredbe ZJN (Sl. gl. RS br.91/19)

02/03/2021
Plan nabavki za 2021. godinu na koje se ne primenjuju odredbe ZJN (Sl. gl. RS br. 91/19), donet u skladu sa Pravilnikom o bližem uređenju sprovođenja pos...
Više

Rešenje stručne komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta i dodelu sredstava iz budžeta grada Užica za 2021. godinu

02/03/2021
Rešenje stručne komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta i dodelu sredstava iz budžeta grada Užica za 2021. godinu možete pog...
Više

Obaveštenje o Javnom uvidu u Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Potpećka pećina“ za period od 2021-2030.god.

01/03/2021
Obaveštenje o Javnom uvidu u Predlog Plana upravljanja Spomenika prirode „POTPEĆKA PEĆINA“ za period 2021–2030. godine   U skladu sa članom 54. ...
Više

Javni oglas za otuđenje nepokretnosti u Sevojnu i Krčagovu putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

26/02/2021
Na osnovu člana 27. stav 10. i 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016- dr....
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta Grad Užice

24/02/2021
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI Broj:502-04/21 Datum: 24.0...
Više

Javni konkurs za popunjavanje položaja

24/02/2021
Na osnovu čl. 56. st. 1 i čl. 66. st. 7 Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101/2016,-dr. zakon i ...
Više

Lista vrednovanja i rangiranja programa udruženja osoba sa invaliditetom u 2021. godini

18/02/2021
Listu vrednovanja i rangiranja programa udruženja osoba sa invaliditetom u 2021. godini možete pogledati OVDE....
Više

Pravilnik o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje – donet u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 91/2019)

12/02/2021
Pravilnik o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje - donet u skladu sa Zakonom o javnim nabavkam...
Više

Gradski kulturni centar raspisuje konkurs za sufinansiranje održavanja muzičkih festivala na području grada Užica u 2021. godini

12/02/2021
Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (''Sl. glasnik RS'', broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projeka...
Više