Objave

Obaveštenje – PDR „Stari grad“ (odlaganje ranog javnog uvida)

13/11/2018
Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica  obaveštava javnost da se rani jani uvid u Plan detaljne regulacije „Stari...
Više

Javna nabavka – Nabavka opreme za kontrolu bezbednosti saobraćaja, video nadzor i detekciju prekršaja

09/11/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-269/18 09.11.2018. godine U ž i c e     Na osnovu člana 60. ...
Više

Javna nabavka – Radovi na objektu Mesne zajednice Kremna

09/11/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti IV Broj 404-270/18 09.11.2018. godine U ž i c e   ...
Više

Javna nabavka – Tekuće održavanje zgrada i objekata

08/11/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti IV Broj 404-258/18 08.11.2018. godine U ž i c e   ...
Više

Anketa o informatičkoj pismenosti i spremnosti građana i poslovnog sektora za korišćenje elektronskih usluga

08/11/2018
Anketa o informatičkoj pismenosti i spremnosti građana i poslovnog sektora za korišćenje elektronskih usluga je deo istraživanja o elektronskoj upravi, ...
Više

Obaveštenje o donetom Rešenju nosioca projekta-preduzeće mesara „Mavijan“

06/11/2018
  GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Ulica Dim...
Više

Javna nabavka – Rad mašina na zimskom održavanju puteva i ulica na teritoriji grada

05/11/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-263/18 05.11.2018. godine U ž i c e   Na osnovu člana 34. stav 8. Za...
Više

Obaveštenje o subvencijama u poljoprivredi

02/11/2018
Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Užica za 2018. godinu, Grad Uži...
Više

Javni poziv za obavljanje poslova tekućeg održavanja i očuvanja lokaliteta „Donja Staparska banja“

02/11/2018
GRAD UŽICE raspisuje JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA I OČUVANJA LOKALITETA ''DONJA STAPARSKA BANJA''   PREDM...
Više

Javna prezentacija UP za rekonstrukciju i dogradnju stambenog objekta (KP 8007 KO Užice)

29/10/2018
G R A D   U Ž I C E GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 031/...
Više