Objave

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Mokra Gora

16/07/2019
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-204/19 Datum: 15.07.2019.godine     Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Z...
Više

Javna nabavka – Javna rasveta u mesnim zajednicama

16/07/2019
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-203/19 Datum: 16.07.2019.godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o ja...
Više

Konačna Odluka sa Listom korisnika sredstava za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u gradu Užicu za 2019.godinu

12/07/2019
Konačna Odluka sa Listom korisnika sredstava za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u gradu Užicu za 2...
Više

Javna nabavka – Projekat internih saobraćajnica za industrijsku zonu Bela Zemlja

12/07/2019
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-202/19 Datum: 12.07.2019.godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o ja...
Više

Javna nabavka – Kišna kanalizacija Ive Andrića

11/07/2019
Gradska uprava za infrstukturu i razvoj VIII Broj:404-200/19 Datum: 11.07.2019. godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o j...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Jupiter trgovina“ doo Užice

10/07/2019
  GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Ulica Dim...
Više

Javna nabavka – Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu

10/07/2019
Gradska uprava za infrstukturu i razvoj VIII Broj:404-199/19 Datum: 10.07.2019. godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o jav...
Više

Javna nabavka – Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica

09/07/2019
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj: 404-196/19 Datum: 09.07.2019. godine   Na osnovu člana 34. stav 8. Zakona o javnim na...
Više

Javna prezentacija UP za izgradnju montažnog objekta autoperionice sa pratećim sadržajima i kafeom na kat. parceli broj 8496/4 deo KO Užice, u Užicu, ul. Mihaila Pupina

05/07/2019
G R A D   U Ž I C E GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 031/...
Više

Javna prezentacija UP za izgradnju objekta za stanovanje – odmor na kat. parceli broj 12/14 KO Kremna

05/07/2019
G R A D   U Ž I C E GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 031/...
Više