Završavaju se radovi prve faze sanacije i konzervacije spomeničkog kompleksa na Kadinjači
20/11/2023

Završavaju se radovi prve faze sanacije i konzervacije spomeničkog kompleksa na Kadinjači

Narodni muzej Užice i Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo konkurisali su na javnom pozivu za podnošenje predloga projekata za investiciono održavanje ratnih memorijala od značaja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije u 2023. godini projektom “Sanacija i konzervacija spomeničkog kompleksa na Kadinjači”.

Ove godine sredstvima Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, završava se prva faza koja se odnosi na građevinske radove na najugroženijem delu spomeničkih kompozicija. U toku ove faze zamenjene su pristupne staze i ploče u “Amfiteatru Užičke republike” a poseban akcenat je stavljen na plato oko spomen kosturnice.

Poslednji put su radovi na spomeničkim figurama rađeni 2011. i 2012. godine sredstvima pomenutog Ministarstva.

Druga faza radova koja će se odnositi na monolitne figure planirana je za sledeću godinu.