Počeli radovi na izgradnji prepumpne stanice u Turici
18/10/2021

Počeli radovi na izgradnji prepumpne stanice u Turici

U poslednjih par godina intezivno se radi na rešavanju problema fekalne kanalizacije u naselju Turica. Izgrađen je fekalni kolektor, a ovih dana otpočeli su radovi na izgradnji prepumne stanice.

Ukupna vrednost radova na izgradnji prepumne stanice u Turici je 21,5 miliona dinara, izvođač je “Domekstra”, a rok za izvođenje radova 120 dana. Po rečima Nikole Maksimovića direktora JP “Užice razvoj” svi građevinski radovi i montaža opreme biće završeni do kraja ove godine.

“Posle izgradnje fekalnog kolektora, a sada i prepumpne stanice stiču se uslovi za izgradnju sekundarne mreže i priključenje domaćinstava.  Trenutno se izvode radovi na iskopima, a sama mašinska sala radiće se u nekoliko segmenata. Narednih dana radiće se betonski, a nakon toga i ostali građevinski radovi neophodni za izgradnju prepumne stanice. U toku je i nabavka opreme. Imali smo probleme sa napajanjem električnom energijom, ali u dogovoru sa EPS-om promenićemo uslove tako da ćemo i to obezbediti”.

Maksimović dodaje i da je spremna neophodna dokumentacija za 111 domaćinstava iz Turice, koja će u toku naredne godine biti povezana na ovo postrojenje.

“Uporedo sa tim rešavaćemo i probleme u ostalim ulicama u Turici i duž Volujačkog potoka, tako da u narednom periodu sigurno rešavamo višegodišnji problem stanovnika Turice, a i zagađenje Đetinje svešćemo na najmanju moguću meru”.

Po rečima Uroša Lazića direktora firme “Domekstra”, izvođača radova na fekalnom kolektoru i prepumnoj stanici u Turici, trenutno se radi na dve lokacije.

“Uslovi su teški zbog visokog nivoa podzemnih voda, ali  dobro smo se pripremili i trudićemo se da radove izvedemo u skladu sa projektnom dokumentacijom i u roku koji je definisan ugovorom”.

U okviru radova na fekalnom kolektoru izgrađeno je 1300 metara primarnog voda sa 31 šahtom, a prepumpna stanica koja se trenutno radi praktično predstavlja vezu između kolektora i sekundarne mreže, čija izgradnja je planirana za početak naredne godine.