Хватање паса луталица у сарадњи ЈКП "Наш дом" Пожега и ЈКП "Биоктош" Ужице
20/09/2021

Хватање паса луталица у сарадњи ЈКП “Наш дом” Пожега и ЈКП “Биоктош” Ужице

На основу Уговора о хватању паса луталица, који је закључен између града Ужица и ЈКП “Наш дом Пожега”, Градско веће града Ужица, на седници одржаној 17. септембра донело је решење којим се ЈКП “Биоктош” обавезује да реагује по пријему обавештења о појави опасних паса.

Овим решењем налаже се ЈКП “Биоктош” Ужице да по пријему обавештења о појави опасних паса, упути на терен извршиоце који обављају послове “хватача паса”, а који су претходно стекли сертификат – потврду о извршеној обуци у ЈКП “Наш дом” Пожега, који ће ухвататити опасне псе, сместити их у бокс и о свему наведеном обавестити ЈКП „Наш дом“ Пожега.

ЈКП “Наш дом” Пожега  ће спровести даљи третман паса у прихватилиште.

ЈКП “Биоктош” ће обезбедити телефонску линију за пријаву случајева угрожавања безбедности грађана од стране опасних паса или на други погодан начин обезбедити могућност за пријаву, о чему ће грађани бити обавештени путем сајта и средстава јавног информисања.