Јавни позив за ангажовање администратора базе података јавне имовине Града Ужица
17/05/2019

Јавни позив за ангажовање администратора базе података јавне имовине Града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Датум: 17.05.2019. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање администратора базе података јавне имовине Града Ужица

 

Град Ужице – Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове оглашава јавни позив за ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање послова на реализацији послова у оквиру пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“ или „Public Property for the Public Development“. Пројекат реализује Град Ужице у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ Ужице, а финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 5, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина. Уговором закљученим између Министарства финансија, Владe Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Града Ужица, број 48-00-00032/2016-28-17 потписаног 21.12.2018. године, предвиђено је ангажовање лица на следећим позицијама:

Администратор базе података јавне имовине Града Ужица

Број извршилаца: 2 (два)

Период ангажвања: Јун – Новембар 2019. године (шест месеци).

Проценат ангажовања: 100% (пуно радно време).

Наведена позиција подразумева следеће послове:

 • Израда базе података о непокретностима у јавној својини Града Ужица
 • Унос е-НЕП образаца у базу Републичке дирекције за имовину (РДИ)
 • Прибављање потребне документације и састављање записника о стању, давање података из евиденције и обављање других послова у складу са прописима који регулишу ову област
 • Достављање збирних података о непокретностима у јавној својини Републичкој дирекцији за имовину
 • Достављање месечних извештаја менаџеру пројекта из Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице и начелнику Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове којој је поверено управљање непокретном јавном имовином Града Ужица.

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА:

Сва заинтересована лица морају поседовати минимум следеће квалификације и вештине:

 • минимум IV степен средњег стручног образовања
 • одлично познавање рада на рачунару
 • добре комуникационе и организационе вештине
 • предност ће имати кандидати који поседују солидно знање енглеског језика као и искуство у истим или сличним административним пословима у јединици локалне самоуправе

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Пријава са састоји од биографије кандидата и пропратног писма.

 1. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу:

Канцеларија за управљање јавном имовином

Градски развојни центар

Петра Ћеловића бб

31000 Ужице

Са назнаком: Пријава на конкурс за администратора базе података јавне имовине Града Ужица у оквиру пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“.

 1. Електронском поштом на: javna.imovina@uzice.rs

У наслову електронске поште ставити: (име и презиме) – Пријава на конкурс за администратора базе података јавне имовине Града Ужица у оквиру пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“.

Рок за подношење пријава: 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа на интернет страни Града Ужица (www.uzice.rs) и у листу Вести.

Благовременим ће се сматрати пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно, до 31. маја 2019. године у 15:00 часова.

На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове.

Начелник
Зоран Деспић