Објаве

Сагласност на Студију о процени утицаја на ЖС (РБС мобилне телефоније – Стадион)

24/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Обавештење о потврди урбанистичког пројекта – Изградња вишепородичног стамбеног објекта у Шумадијској 46.

21/08/2017
Потврду да Урбанистички пројекат за дефинисање компатибилне намене вишепородичног становања у оквиру шире контактне зоне градског центра дефинисане ГУ...
Више

Позив за подношење понуда – Израда пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод Кадињаче

15/08/2017
Број: 404-36-6/2017 Датум: 15.08.2017. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКЕ УСЛУГА ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПЛАНА...
Више

Јавна набавка – Радови на измештању 10 kV и 35kV далековода на Церовића брду

14/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-265/17 14.08.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Позив за подношење понуда за услуге – дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе

14/08/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-259...
Више

Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања и награда Града Ужица

11/08/2017
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ГРАДА УЖИЦА УПУЋУЈЕ  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА ЗА 20...
Више

Позив за подношење понуда за радове на изградњи ограде око периметра на Аеродрому Поникве

07/08/2017
ЈП „Аеродром Поникве“ Димитрија Туцовића 52 31000 Ужице ПИБ: 107075180 м. број: 20737212 Број: 03-62/4-2017 Датум: 07.08.2017. Јавна набавка бр...
Више

Позив за подношење понуда за набавку канти за потребе градске хигијене

04/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-253/17 04.08.2017. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о ...
Више

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци

04/08/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Р...
Више

Позив за достављање мишљења и предлога везаних за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу за уситњавање отпада (ЈКП Дубоко)

03/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска  управа  за  урбанизам,  изградњу  и  имовинско-правне послове VI бр 502-24/17 Датум: 03.08.2017.године Ужице На основу члана ...
Више