Објаве

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Крвавци – село Крававци

16/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-134/17 16.05.2017. године Ужице На основу члана 34. став 8. Закона о јавним на...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Крвавци – село Поточање

16/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-172/17 16.05.2017. године Ужице На основу члана 34. став 8. Закона о јавним на...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Врутци

12/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-162/17 12.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Рибашевина

11/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-164/17 11.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више

Радови на путној инфраструктури у МЗ Каран

11/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-103/17 11.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Јавна набавка – Радови на путној инфраструктури у МЗ Стапари

11/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-163/17 11.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о ј...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Луново село

10/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-165/17 10.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавни...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Трнава

09/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-167/17 09.05.2017. године Ужице На основу члана 34. став 8. Закона о јавним на...
Више

Позив за подношење понуда – Израда пројектне документације за санацију клизишта у Ул.Светозара Марковића у Ужицу

09/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-94/17 09.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавн...
Више

Обавештење о субвенцијама у пољопривреди

09/05/2017
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2017. годину, Град Ужи...
Више