Најава тендера за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу
18/09/2019

Најава тендера за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације
НАЈАВЉУЈУ ОБЈАВУ ТЕНДЕРА
за
набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

У склопу Пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама у Србији (PEEUEO), Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, најављује објаву Тендера за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу.

Детаљнија најава тендера се налази на следећим веб страницама: www.meemp-serbia.com, www.mre.gov.rs и na www.simap.ch.

Тендер ће бити подељен у 3 партије (лота), један за сваку општину / град, што укупно обухвата енергетску санацију / реконструкцију 15 јавних објеката (13 школа и 2 предшколске установе), односно 4 објекта у Параћину, 6 објеката у Крушевцу и 5 објеката у Ужицу. Понуђачима је дозвољено да поднесу понуду за више партија, само уколико поднесу засебне понуде за сваку партију.

Званична тендерска документација ће бити објављена у првој половини октобра 2019. године. Информација о званичном објављивању тендера ће бити дата на веб страници пројекта www.meemp-serbia.com као и на страници наручиоца: www.mre.gov.rs, док ће преузимање комплетне тендерске документације на захтев понуђача бити могуће само на швајцарској страници за јавне набавке www.simap.ch. Рок за подношење понуда је планиран за средину новембра 2019. године.

Тип спровођења тендера је отворени поступак и овај позив је отворен за фирме из свих земаља. Прецизнији критеријуми за квалификацију учешћа у тендеру су дати на горе поменутим веб страницама. Сви датуми у овој најави тендера су подложни изменама и биће прецизирани у званичној тендерској документацији.