Објаве - Обавештења

Одлука о додели уговора – Одржавање јавне расвете у зони запад

23/06/2017
Одлуку о додели уговора - Одржавање јавне расвете у зони запад, можете преузети ОВДЕ. Оглас Јавне набавке - Одржавање јавне расвете у зони запад, м...
Више

Одлука о додели уговора – Одржавање јавне расвете у зони исток

23/06/2017
Одлуку о додели уговора - Одржавање јавне расвете у зони исток, можете преузети ОВДЕ. Оглас Јавне набавке -Одржавање расвете у зони исток, можете п...
Више

Одлука о додели уговора – Хитно извођење радова на поправци и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – зона југ

23/06/2017
Одлуку о додели уговора - Хитно извођење радова на поправци и интервенцијама малог обима на јавним површинама града - зона југ можете преузети ОВДЕ. ...
Више

Јавни увид урбанистичког пројекта породичног стамбеног објекта Томашевић

23/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Димитрија Туцовић бр.52 тел. 031/592-423 факс: 031/513-469 ОБАВЕШТЕЊЕ...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури у МЗ Љубање-центар

22/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Радови на путној инфраструктури у МЗ Љубање-центар, можете погледати ОВДЕ. Оглас Јавне набавке и Одлуку о додели ...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури у МЗ Бела Земља

22/06/2017
Обавештење о закљученом уговору - Радови на путној инфраструктури у МЗ Бела Земља, можете погледати ОВДЕ. Оглас Јавне набавке и Одлуку о додели Уго...
Више

Одлука о додели уговора – Радови на изградњи трим стазе у Великом парку

22/06/2017
Одлуку о додели уговора - Радови на изградњи трим стазе у Великом парку, можете преузети ОВДЕ. Оглас Јавне набавке - Радови на изградњи трим стазе ...
Више

Обавештење о закљученом уговору-Радови на путној инфраструктури у МЗ Рибашевина

22/06/2017
Обавештење о закљученом уговору-Радови на путној инфраструктури у МЗ Рибашевина можете погледати ОВДЕ. Оглас Јавне набавке и Одлуку о додели Уговор...
Више

Јавни увид у документацију носиоца пројекта СТКЗР „Викторија“ Љубодраг Врбић ПР

22/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Димитрија Туцовић б...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за дефинисање компатибилне намене вишепородичног становања

22/06/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 513-469...
Више