Обавештење о исправци огласа за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини
25/06/2021

Обавештење о исправци огласа за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

Град Ужице
Градска управа за урбанизам,изградњу и имовинско правне послове
– Одељење за имовинско – правне послове –

 

 

ОГЛАШАВА
ИСПРАВКУ  ОГЛАСА
ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА  У  ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ПРИКУПЉАЊЕМ  ЗАТВОРЕНИХ  ПИСАНИХ  ПОНУДА

који је објављен у  листу “ Вести “ 11.06.2021.год.

Локације за постављање рекламних паноа-билборда :

Л28: Раскрсница улица М.Обреновића и ул.Норвешких интернираца и

Л36: Ул.Краља Петра I ,на платоу испред Позоришта, нису предмет оглашавања ,јер није истекао уговор о закупу земљишта.

Понуде за учешће на Оглас ,за остале оглашене локације, подносе се до 01.07.2021.год. до 14 часова (без обзира на начин на који се достављају).

Отварање понуда и одабирање најповољнијег понуђача обавиће Комисија формирана Решењем Градоначелника Града Ужица за давање у закуп грађевинског земљишта дана 02.07.2021.год. у 11 часова, у малој сали Града Ужица.

Остали елементи расписаног Огласа остају непромењени.