Објаве - Конкурси

Јавни конкурс за избор директора Јавно комуналног предузећа ”Градска топлана Ужице” Ужице

19/05/2021
На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор дирек...
Више

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама за израду Плана развоја Града Ужица за период 2021 – 2028. године  

13/05/2021
ЈАВНИ ПОЗИВ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА             за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама за израду                ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

07/05/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV број 111-18/21 07.05.2021. године УЖИ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

07/05/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за финансије V број 111-16/21 07.05.2021. године УЖИЦЕ             На основу чл. 4. и 94. Закона о за...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

07/05/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове VI број 111-17/21 05.05.2021. године УЖИЦЕ        ...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица за 2021. годину

22/04/2021
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица VI Број 352-129/21 Датум: 22.04.2021. године   На основу Одлуке градоначелнице ...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2021. години

14/04/2021
На основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализуј...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2021. години

23/03/2021
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09,13/16, 30/16-исправка и 6/20),Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пр...
Више

Јавни конкурс за попуњавање положаја

24/02/2021
На основу чл. 56. ст. 1 и чл. 66. ст. 7 Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016,-др. закон и ...
Више

Градски културни центар расписује конкурс за суфинансирање одржавања музичких фестивала на подручју града Ужица у 2021. години

12/02/2021
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројека...
Више