Објаве - Конкурси

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2021. години

14/04/2021
На основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализуј...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2021. години

23/03/2021
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09,13/16, 30/16-исправка и 6/20),Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пр...
Више

Јавни конкурс за попуњавање положаја

24/02/2021
На основу чл. 56. ст. 1 и чл. 66. ст. 7 Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016,-др. закон и ...
Више

Градски културни центар расписује конкурс за суфинансирање одржавања музичких фестивала на подручју града Ужица у 2021. години

12/02/2021
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројека...
Више

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2021. годину

05/02/2021
ГРАДОНАЧЕЛНИК II Број:651-2/20 Датум:5.02.2021.год   На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бро...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2021. години

20/01/2021
ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 401-24/21 Датум: 19.01.2021.   У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела с...
Више

Јавно предузеће „Стан“ расписује оглас за давање у закуп пословног простора/локала

17/11/2020
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СТАН'' УЖИЦЕ р а с п и с у ј е    ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:   I    Пословног про...
Више

Јавни конкурс за доделу градских стипендија талентованим ученицима и студентима за школску 2020/2021. годину

28/10/2020
           На основу члана 9. Правилника о стипендирању талентованих ученика и студената из средстава градског буџета број 67-4/20 од 15.10.2020. год...
Више

Четврти јавни позив грађанима Ужица за учешће у активностима компостирања на SUBREC пројекту

05/10/2020
У складу са планом активности, СУБРЕЦ пројекат је набавио 300 компостера за кућно компостирање биоразградивог отпада, у Ужицу. Током претходна три јав...
Више

Трећи јавни позив грађанима Ужица за учешће у активностима компостирања на SUBREC пројекту

03/09/2020
У складу са планом активности, SUBREC пројекат је набавио 300 компостера за кућно компостирање биоразградивог отпада, у Ужицу. Током прва два јавна по...
Више