Објаве - Јавне набавке

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Луново село

13/04/2021
      ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-72/21 Датум: 13.04.2021. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)-Путна инфраструктура у МЗ Каран

02/04/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-65/21 Датум: 01.04.2021. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)- Путна инфраструктура у МЗ Трнава

02/04/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-67/21 Датум: 01.04.2020. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) -Путна инфраструктура у МЗ Равни

01/04/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-66/21 Датум: 01.04.2021. године &nb...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура МЗ Рибашевина

26/03/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-59/21 Датум: 26.03.2021. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Дрежник

22/03/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-54/21 Датум: 19.03.2021. године &nb...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Чишћење таложника, предталожника, решетки и пропуста

04/03/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-41/21 Датум: 04.03.2021. године &nb...
Више

План набавки за 2021. годину на које се непримењују одредбе ЗЈН (Сл. гл. РС бр.91/19)

02/03/2021
План набавки за 2021. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гл. РС бр. 91/19), донет у складу са Правилником о ближем уређењу спровођења пос...
Више

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује – донет у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 91/2019)

12/02/2021
Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - донет у складу са Законом о јавним набавкам...
Више

План јавних набавки за 2021. годину

01/02/2021
План јавних набавки за 2021. годину, можете преузети ОВДЕ. Прву измену Плана јавних набавки за 2021. годину,  можете преузети ОВДЕ. Другу измену...
Више