Објаве - Јавне набавке

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 3)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Услуге обезбеђења имовине и запослених зграде Градске управе Града Ужица

25/01/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-5/21 Датум: 25.01.2021...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12.став1. тачка 2)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – УСЛУГЕ РАДИО И ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

15/01/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-3/22021 Датум: 15.01.2...
Више

Радови на постављању табли са називима улица и табли кућни број у Градској општини Севојно – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

15/12/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-277/20 Датум: 15.12.20...
Више

Изградња паркинга код Хале спортова “Перо Поповић Ага” – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

01/12/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-265/20 Датум: 01.12.2020. године &n...
Више

Путна инфраструктура у МЗ Росуље-Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

20/11/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-254/20 Датум: 20.11.2020. године &n...
Више

Путна инфраструктура у ГО Севојно – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

17/11/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-255/20 Датум: 17.11.2020. године &n...
Више

Израда подлоге за клизалиште на Тргу – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

06/11/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-251/20 Датум: 06.11.2020. године &n...
Више

Путна инфраструктура у МЗ Крчагово – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

06/11/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-250/20 Датум: 05.11.2020. године &n...
Више

Путна инфраструктура у МЗ Љубање – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

06/11/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-249/20 Датум: 04.11.2020. године &n...
Више

Радови на постављању декоративне новогодишње расвете – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1.тачка1) ЗЈН (“Сл.гласник РС” 91/19)

28/10/2020
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-225/20 Датум: 28.10.2020. године ...
Више