Објаве - Јавне набавке

Уградња подземних контејнера – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

02/11/2022
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-313/22 Датум: 01.11.2022. године На основу ...
Више

Уградња видео надзора за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ужица – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

02/11/2022
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-314/22 Датум: 02.11.2022. године На основу члан...
Више

Реконструкција објеката здравствене заштите на подручју Града Ужица – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

25/10/2022
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-302/22 Датум: 24.10.2022. године На основу члана 27. став ...
Више

Изградња нових и реконструкција постојећих надстрешница на аутобуским стајалиштима – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН (“Службени гласник РС” број 91/19)

23/09/2022
      ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-270/22 Датум: 23.09.2022. године На основу чл...
Више

УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА У УЖИЦУ – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН (“Службени гласника РС” број 91/19)

22/09/2022
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-271/22 Датум: 21.09.2022. године На основу члана 27. став ...
Више

КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧАК ЗА ШКОЛУ У СЕВОЈНУ – Набавка у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 91/19)

21/09/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-269/22 Датум:21.09.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о...
Више

Изградња јавне расвете Бела Земља – Набавка у скаду са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/19)

07/09/2022
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-255/22 Датум: 07.09.2022. године На основу члан...
Више

Радови на адаптацији простора за потребе Предшколске установе у ОШ “Душан Јерковић” у Ужицу – Набавка на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама у складу са чланом 27. став 1. тачка1) ЗЈН (“Сл. гласник РС” број 91/19)

15/08/2022
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-237/22 Датум:15.08.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1...
Више

Израда пројектно-техничке документације за уградњу гасног генератора топлоте за објекат Народног позоришта у Ужицу – Набавка на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС” број 91/19)

12/08/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-229/22 Датум: 12.08.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона ...
Више

ИЗГРАДЊА ДИМЊАКА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС бр.91/19)

08/08/2022
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-228/22 Датум: 05.08.2022. године На основу члана 27. став 1...
Више