Објаве - Јавне набавке

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура МЗ Злакуса

03/09/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-193/21 Датум: 03.09.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавни...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) -Путна инфраструктура у МЗ Царина

01/09/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-191/21 Датум: 30.08.2021.   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ја...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Крчагово

22/07/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIIIБрој: 404-162/21 Датум:22.07.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Љубање

21/07/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-163/21 Датум:21.07.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Скржути

09/07/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-154/21 Датум: 09.07.2021. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Горјани

09/07/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-153/21 Датум: 08.07.2021. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Поправка и санација спортских терена

23/06/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-139/21 Датум: 22.06.2021. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Стапари

21/06/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-136/21 Датум: 21.06.2021. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Гостиница

18/06/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-134/21 Датум: 18.06.2021. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Биоска

16/06/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-131/21 Датум: 16.06.2021. године ...
Више