Објаве - Јавне набавке

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Дубоко

09/06/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-126/21 Датум: 09.06.2021. године &n...
Више

Јавна набавка на коју се примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН (Сл.гласник РС 91/19)-Путна инфрструктура у МЗ Врутци

28/05/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-114/21 Датум: 28.05.2021. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став 1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) -Путна инфраструктура у МЗ Качер

25/05/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-109/21 Датум: 25.05.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним наб...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) -Путна инфраструктура МЗ Бела Земља

21/05/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-103/21 Датум: 21.05.2021. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) -инфраструктура МЗ Дубоко

18/05/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-96/21 Датум: 17.05.2021. године &...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Кремна

18/05/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-97/21 Датум: 18.05.2021. године &...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Мокра Гора

12/05/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-89/21 Датум: 11.05.2021. године &...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Буар

12/05/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-91/21 Датум: 12.05.2021. године &...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Волујац

27/04/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-83/21 Датум: 27.04.2021. године ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура МЗ Никојевићи

23/04/2021
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-79/21 Датум: 23.04.2021. године ...
Више