Објаве - Јавне набавке

ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ ЗА ПЕШАКЕ – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

15/06/2022
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII  Број: 404-175/22 Датум: 15.06.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним ...
Више

ИЗРАДА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “МЕЂАЈ” – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

06/05/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 404-140/22 Датум:06.05.2022. године На основу члана 27. став...
Више

ЧИШЋЕЊЕ ТАЛОЖНИКА, ПРЕДТАЛОЖНИКА, РЕШЕТКИ И ПРОПУСТА – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став 1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

10/03/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-90/22 Датум: 10.03.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

04/03/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-81/22 Датум:02.03.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ј...
Више

Радови на одржавању светлосне саобраћајне сигнализације- Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

04/03/2022
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-82/22 Датум:02.03.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) ...
Више

ЧИШЋЕЊЕ ТАЛОЖНИКА, ПРЕДТАЛОЖНИКА, РЕШЕТКИ И ПРОПУСТА – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

28/02/2022
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-78/22 Датум:28.02.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) ...
Више

План набавки за 2022. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН ( Сл. гласник РС бр.91/19)

18/02/2022
План набавки за 2022. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС бр. 91/19), донет у складу са Правилником о ближем уређењу спровођења...
Више

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА УЖИЦЕ – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 3) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

03/02/2022
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-43/22 Датум:03.02.2022. године На о...
Више

Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12.став 1. тачка 2 )ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

31/01/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-34/2022 Датум: 31.01.2022. године На основу ч...
Више

План јавних набавки за 2022. годину

28/01/2022
План јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ. Прву измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ. Другу измену ...
Више