27. sednica Skupštine grada: Za privih devet meseci u budžetu ostvaren prihod od 1,7 milijardi dinara
28/11/2018

27. sednica Skupštine grada: Za privih devet meseci u budžetu ostvaren prihod od 1,7 milijardi dinara

U utorak 27. novembra odražana je 27. sednica  Skupštine Grada Užica na kojoj su odbornici Gradske skupštine Užica usvojili Izveštaj o devetomesečnom izvršenju budžeta za period januar-septembar 2018. godine u kome su ostvareni prihodi od 1,7 milijardi dinara.

Na ovoj sednici je doneta i Odluka koja se odnosi na izmenu i dopunu plana generalne regulacije “Bela Zemlja” kao i donošenje plana detaljne regulacije za lokaciju “Turist” na Gradskoj plaži, gde je predviđena gradnja stambeno-poslovnog objekta u okviru koga će se nalaziti hotelski smeštaj.

Odbornici su usvojili predlog JKP “Gradska toplana” o izmeni tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga čime se smanjuje iznos nadoknade za priključak objekta na sistem daljinskog grejanja za 50%, a novac od nadoknade koristiće se za održavanje podstanice.

Data je saglasnost na izmene Programa poslovanja za 2018. godinu javnim preduzećima „Gradska toplana”, „Stan“, „Užice razvoj“ i „Niskogradnja“kao i na godišnji plan rada Dečije ustanove “Zlatibor” za 2018. godinu i  Predškolske ustanove Užice za radnu 2017/2018. godinu.

Razrešen je i imenovan jedan član Upravnog odbora Turističke organizacije Užice, tri člana Školskog odbora OŠ “Miodrag V. Matić” i razrešen jedan član Nadzornog odbora JKP “Bioktoš”.