15 милиона динара од " Србијавода " за уређење корита реке Ђетиње
16/03/2021

15 милиона динара од ” Србијавода ” за уређење корита реке Ђетиње

Петнаест милиона динара које је Град Ужице добио од ЈВП „Србијаводе“, према речима градоначелнице Ужица др Јелене Раковић Радивојевић, биће искоришћени за санацију корита реке Ђетиње од Великог парка до Градске плаже, на местима где је то неопходно.

Градоначелница је навела да ће ти радови почети када временски услови дозволе:

“Прошле недеље одржан је веома конструктиван радни састанак у ЈВП „Србијаводе“ где смо се договорили о даљој сарадњи односно интезивирању сарадње између града Ужица и ЈВП „Србијаводе“. Договорили смо да представници Србијавода дођу у град Ужице и да потпишемо уговор о пословно техничкој сарадњи везано за уређење тока реке Ђетиње, односно пројектне документације. То значи да ће заједно Град и ЈВП „Србијаводе“ урадити идејно решење, а након завршетка документације која је неопходна за израду пројекта, кренуће се у реализацију”, истакла је градоначелница Ужица.

Било је речи и о проблему везаном за зацевљење Коштичког и Глуваћког потока па је договорено да се у наредном периоду уз инструкције из ЈВП „Србијаводе“, утврди који је то најбржи и најефикаснији начин за зацевљење ових потока, чиме би се добила и преко потребна паркинг места.

“Уговор о будућој техничкој сарадњи између Града Ужица и ЈВП “Србијаводе” предвиђа и израду пројектно техничке документације за комплетну израду обалоутврде од Турице до Волујачког потока, чиме би се решио проблем плављења у делу Турице”, каже Никола Максимовић директор ЈП ” Ужице развој ” и додаје да је процењена вредност пројекта око 5 милиона динара, док је вредност радова више од 2 милиона евра.

“Ипак надамо се да ћемо овај пројекат успети да реализујемо у наредним годинама, како би се реализовала и идеја о изградњи спортско рекреативног комплекса у насељу Турица”, закључује Максимовић.

Сарадња са ЈВП “Србијаводе”, могла би допринети и заједничком улагању у реконструкцију челичних устава на Градској плажи, радовима вредним око 40 милиона динара. Све ово веома је значајно, посебно ако се зна да неколико година уназад није било значајнијих улагања од стране Србијавода.

Први радови за већ уговорена средства у износу од 15 милиона динара почеће у току маја или јуна месеца.