Za projekte od javnog interesa Grad izdvaja 5 miliona dinara
01/07/2019

Za projekte od javnog interesa Grad izdvaja 5 miliona dinara

Grad Užice će sufinansirati u 2019. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ koji omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica u saradnji sa gradom Užicem. Sredstva za ove namene obezbeđena su kroz naplatu poreza na imovinu.

Pomoćnih gradonačelnika Nemanja Nešić istakao je da je cilj akcije „Užički program lokalnog partnerstva“  podsticanje građana da aktivno učestvuju u rešavanju problema lokalnih zajednica:

„Ciljevi koje smo želeli kroz ovaj program da apostrofiramo su, sa jedne strane odgovornost građana prema svojoj lokalnoj zajednici i potreba da se aktivnije uključe, kako u proces donošenja odluka tako i u odabir prioriteta vezanih za ono što su njihove svakodnevne potrebe, a to je uređenje okruženja u kome žive. Jedan od ciljeva programa je povratak kategorije volonterizma u aktuelnu društvenu svakodnevnicu, koja je jedan od temeljnih vrednosti na kojoj je počivalo ovo društvo koje je sveukupno imalo sjajne rezultate u prethodnom periodu. Volonterizam kao koncept ima svoje brojne prednosti, tražili smo model na koji način tu jednu veliku društvenu vrednost da integrišemo kroz određene aktivnosti na lokalnom nivou“.

„Uzimajući u obzir da je Grad Užice finansijski stabilna lokalna samouprava, da se proces uvećanja budžeta obavlja na zadovoljavajućem nivou i da novac koji prihodujemo po osnovu poreza na imovinu treba u određenom smislu i da se ponovno definiše na način koji je najpotrebniji građanima. Sa druge strane imamo svakodnevne inicijative građana za uređenje određenih javnih površina pre svega u njihovom neposrednom životnom okruženju i mislim da smo kroz ovaj program upravo te dve velike inicijative integrisali u jednu, čime ćemo dobiti mogućnost da se poveća vlasništvo nad investicijama koje se rade, a samim tim povećava se i odgovornost prema onome što se uradi i građani će više to negovati i čuvati i dobiti nešto što je istinska potreba stanovništva u različitim delovima našeg grada. Prva smo lokalna samouprava u Srbiji koja primenjuje ovaj jedan pozitivan primer iz razvijenih evropskih zemalja i ovom prilikom bih pozvao građane da se uključe u proces donošenja odluka koje su od vitalne važnosti za sredinu u kojoj žive, a i za grad uopšte“- naveo je Nešić.

Miodrag Petković, Član gradskog Veća zadužen za oblast finansija rekao je da je Grad Užice prepoznat u

Srbiji kao primer dobre prakse kada je reč o upravljanju lokalnim finansijama: „Ove godine ulazimo u jedan potpuno nov projekat, potpuno nov pristup kada je reč o trošenju budžetskih sredstava. Budžet Grada je dobar i podržava strateške investicije, zahvaljujući sredstvima koje dobijamo od nadležnih ministarstava kao i evropskih fondova. Zahvaljujući tome mi možemo da jedan deo sredstava da odvojimo za uređenje javnih površina i to na bazi zahteva naših sugrađana. Odlukom o budžetu grada Užica za 2019. godinu opredeljena su sredstva za ovu namenu u visini do 5.000.000 dinara.“

„Grad Užice sufinansira maksimalno 90% opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od 500.000 dinara, dok iznos od minimalno 10% opravdanih troškova projekta obezbeđuje podnosilac projekta (grupa građana) volonterskim radom, iz sopstvenih sredstava ili kroz podršku lokalnih privrednika.  Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično“, naveo je Petković.

Projekti mogu biti i veće vrednosti, u koliko građani obezbede sufinansiranje u većem iznosu kroz volonterski rad ili sponzorstva i donacije lokalne sredine. Kad su u pitanju kriterijumi pre svega će se, po rečima Petkovića, ocenjivati na bazi kvaliteta predloga projekta i uticaja projekta na lokalnu zajednicu.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije grada Užica okupljene oko podnete inicijative – projekta, najmanje 20 potpisnika –  građana, sa izmirenim obavezama po osnovu poreza na imovinu. Sve predložene aktivnosti u okviru podnetih inicijativa se moraju sprovoditi na zemljištu koje je u javnoj svojini Grada Užica. Nadležne službe Grada će na zahtev grupe građana, u fazi pripreme predloga projekta, izvršiti proveru vlasništva nad zemljištem i o tome izdati odgovarajuću potvrdu, bez naknade.

Prijave se predaju putem  pošte na adresu Užice, Dimitrija Tucovića 52,  ili lično, u kancelariju br. 12. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 031/592-417. Konkurs će trajati do 31. jula 2019. godine.

Više informacija u vezi javnog poziva možete pogledati OVDE.