Plan javnih nabavki za 2019. godinu
11/01/2019

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu, možete preuzeti OVDE.
Prvu izmenu Plana javnih nabavki za 2019. godinu, možete preuzeti OVDE.
Drugu izmenu Plana javnih nabavki za 2019. godinu, možete preuzeti OVDE.
Treću izmenu Plana javnih nabavki za 2019. godinu, možete preuzeti OVDE.
Četvrtu izmenu Plana javnih nabavki za 2019. godinu, možete preuzeti OVDE.